Home

 • Home

Experts in de educatie van het jonge kind

Peutercentra: peuterspeelzalen en voorschoolse educatie

 

Inspectie: Onze voorscholen beste van Nederland!


Daarom kiest u voor Spelenderwijs Utrecht:

Bij een van de ruim 60 peutercentra van Spelenderwijs komt uw kind in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar een aantal dagdelen in de week spelend leren. 

Spelend leren wil zeggen dat wij uw kind al spelend gedurende het dagdeel stimuleren in zijn ontwikkeling. Op deze manier bereiden wij uw kind voor op het basisonderwijs. 

Bewezen kwaliteit

Spelenderwijs Utrecht levert kwaliteit. Dat vinden niet alleen onze ouders en wij zelf, maar dat wordt ook door anderen erkend.
 • Gemeente Utrecht
  "Het partnerschap met Spelenderwijs verloopt naar alle tevredenheid. "

 • Onderwijsinspectie
  "Van alle indicatoren is het overgrote deel als ‘voorbeeld’ voor anderen beoordeeld."

 • Universiteit Utrecht
  "De inzet van Spelenderwijs op voorschoolse educatie leidt tot groei in de ontwikkeling van de peuters."

 • GGD
  "Er is voldaan aan de criteria en de afspraken werken naar behoren. "

Lees meer »

Spelenderwijs Utrecht

Investeren in talentonwikkeling van jonge kinderen verdient zich later dubbel en dwars terug in de maatschappij.  Spelenderwijs Utrecht daagt kinderen actief uit om de wereld te verkennen, zich te ontwikkelen en hun grenzen te verleggen. Dit doen wij met bijna 300 medewerkers op meer dan 60 peutercentra in Utrecht in partnerschap met ouders en opvoeders.
Spelenderwijs Utrecht heeft Anbi-status.

In het nieuws ...

Onze voorscholen beste van Nederland

De kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie in Utrecht scoort hoog. Afgelopen schooljaar heeft de Inspectie van Onderwijs de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in 37 steden getoetst (G37) en in het rapport kwam Utrecht als beste gemeente uit de bus.
Lees meer »

Bandlid Typhoon maakt nieuw Sinterklaaslied 

‘Een feest voor iedereen’ dat is het thema van het Sinterklaaslied dat Coen Witteveen – saxofonist van de band Typhoon – en Jolieke Sorber in opdracht van Spelenderwijs Utrecht en Ludens kinderopvang hebben geschreven. Natuurlijk werd het nieuwe Sinterklaaslied ook gezongen bij de intocht van Sinterklaas in Utrecht.
Beluister het Sinterklaaslied
Meer informatie »

Spelend leren


Kinderen krijgen bij ons uiteraard de zorg die nodig is, maar het accent ligt op spelend leren. Wij bieden daarom leuke en afwisselende activiteiten aan.  Uw kind speelt in een veilige en vertrouwde omgeving en gaat dagelijks naar buiten.
Lees meer » 

Vakkundige medewerkers


Iedere groep heeft een team van vakkundige mensen. De pedagogisch medewerkers zorgen voor stabiliteit op de groep en een goede en warme sfeer.
Lees meer » 

Observatie en zorg

De pedagogisch medewerker kijkt samen met u naar de ontwikkelingsbehoeften van uw kind en zorgt voor het beste aanbod.
Lees meer » 

Klaar voor het basisonderwijsUw kind leert veel op het peutercentrum en is goed voorbereid op het basisonderwijs. 

Lees meer » 

  

Partnerschap met ouders


Wij werken samen met u en andere ouders en opvoeders. Wij vinden uw actieve betrokkenheid en inbreng belangrijk en geven dat samen actief vorm door opvoedingsondersteuning en educatieve activiteiten.
Lees meer »
 

Doorgaande lijn


Spelenderwijs Utrecht werkt nauw samen met de basisschool. Met uw instemming zorgen wij als uw kind vier jaar is, voor een warme overdracht aan de basisschool.
Lees meer » 

 

Jeugdverpleegkundige


Marij Rouhof, Jeugdverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg Utrecht

"Als jeugdverpleegkundige werk ik veel en prettig samen met Spelenderwijs Utrecht. We zorgen ervoor dat de doelgroepkinderen geplaatst worden op het peutercentrum, zodat de kinderen spelend leren en op jonge leeftijd gestimuleerd worden in de ontwikkeling. 

Tijdens de consulten op het consultatiebureau praat ik met ouders over hoe het met hun kind gaat en dan hoor ik regelmatig enthousiaste reacties over Spelenderwijs: ‘Ik had nooit gedacht dat mijn kind in een aantal weken zoveel sprongen zou maken. Hij praat veel meer en heeft al vriendjes waar hij mee samenspeelt’. 

Wil je meer weten over mijn werk, kijk dan op www.jeugdengezinutrecht.nl. "OuderMoeder van Nouafel, peutercentrum Mattheus

"Mijn zoontje zit sinds ruim een jaar bij voorschool de Mattheus. Hij heeft het erg naar zijn zin. Hij heeft een goede ontwikkeling bij voorschool Mattheus.Het is een gezellige groep, waar de leidsters veel aandacht besteden aan de kindjes . Mijn zoontje's  woordenschat is erg verbeterd en het spelen met andere kindjes vindt hij erg leuk. Hij gaat met plezier naar de speelzaal.

De leidsters zijn altijd behulpzaam, en gaan spelenderwijs met de kinderen om. Ze geven altijd een warme overdracht bij het brengen en ophalen van de kinderen."

x

x

x

x

           

x

x

x

x

Colofon »

Contact ouders

Informatie

Inschrijving & Plaatsing


planning@spelenderwijsutrecht.nl
030 - 820 14 60
09:00 - 12:00 uur

Hoofdkantoor

Spelenderwijs Utrecht
Niasstraat 6-C
3531 WP Utrecht
info@spelenderwijsutrecht.nl
030 - 820 14 62

Contactformulier

Copyright 2017   Gebruiksovereenkomst