Expert in de educatie van het jonge kind

 
Investeren in talentonwikkeling van jonge kinderen verdient zich later dubbel en dwars terug in de maatschappij. Daarom dagen wij kinderen actief uit om de wereld te verkennen, zich te ontwikkelen en hun grenzen te verleggen. Dit doen wij met ruim 250 medewerkers op ± 60 locaties in Utrecht met partnerschap met ouders/opvoeders. Kinderen hebben zo een betere startpositie op de basisschool.

  

Nieuws


Speelforum
29-05-2016
Op 23 juni vindt het eerste Speelforum plaats, met als thema ‘Het kind als kwetsbaar of veerkrachtig?’ Wij gaan in debat over de vraag hoe we om kunnen gaan met risico’s in kinderspel en hoe we gebruik kunnen maken van de veerkracht van kinderen.

Ook ouders zijn welkom.

Lees meer

Utrechtse aanpak VVE werkt!
12-05-2016

Op 12 mei ontving wethouder Jeroen Kreijkamp op speelse wijze uit handen van Drs. Lotte Henrichs het Onderzoeksrapport kwaliteit VVE in Utrecht 2012-2015.

Uit dit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat de inzet op professionalisering van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) tot kwaliteitsverbetering heeft geleid. Kinderen die VVE-aanbod van goede kwaliteit ontvangen, gaan versneld vooruit op de woordenschat en rekenen. Tussen 2012 en 2015 zijn 185 kinderen gevolgd. Door de pedagogisch medewerkers en leerkrachten gerichte feedback te geven op de manier waarop ze interacteren met de kinderen is het educatief handelen verbeterd. 

Lees meer

Spelenderwijs op TV
17-04-2016

Zondag 17 april was Spelenderwijs op TV in het programma De MonitorInzet Voorschoolse Educatie hard nodig
06-04-2016
De kritiek op voor- en vroegschoolse educatie (VVE) maakt een hoop los. Want is het niet wat voorbarig om Voorschoolse Educatie helemaal af te schrijven na de kritiek? Hilde Kalthoff (Nederlands Jeugdinstituut), Eline Kolijn (MOgroep) en Carine Thesingh (Spelenderwijs Utrecht) zien juist dat er ontzettend veel bereikt is met VVE de afgelopen jaren.

Lees meer op de site van Kinderopvang Totaal »Kamerbrief over onderzoek Spelenderwijs Utrecht
10-03-2016
De vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van uw Kamer heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht een reactie te geven op het rapport 'Onderzoek Spelenderwijs: Gepercipieerde effecten van de dienstverlening van Spelenderwijs Utrecht, zoals ervaren door de ouders van kinderen die deelnemen aan een VE-traject'. 
Kamerbrief


leeg

#spelenderwijsutrWaarom Spelenderwijs Utrecht?

 • Spelend leren
  Kinderen krijgen bij ons uiteraard de zorg die nodig is, maar het accent ligt op spelend leren. Wij bieden daarom leuke en afwisselende activiteiten aan.  Uw kind speelt in een veilige en vertrouwde omgeving en gaat dagelijks naar buiten.
 • Partnerschap met ouders
  Wij werken samen met ouders en opvoeders. Wij vinden hun actieve betrokkenheid en inbreng belangrijk. Wij bieden opvoedingsondersteuning en educatieve activiteiten van en door ouders.
 • Vakkundige en enthousiaste medewerkers
  Iedere groep heeft een team van vakkundige mensen. De pedagogisch medewerkers zorgen voor stabiliteit op de groep en een goede en warme sfeer.
 • Goede zorgstructuur
  De pedagogisch medewerker kijkt samen met u naar de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen en zorgt voor het beste aanbod van úw kind.
 • Warme overdracht
  Spelenderwijs Utrecht zorgt als uw kind vier jaar is voor een warme overdracht aan de basisschool.