Anbi

Spelenderwijs Utrecht heeft de ANBI Status

Spelenderwijs Utrecht is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.

Naam van de instelling Stichting Spelenderwijs Utrecht
 
RSIN  852621991
 
Post- en bezoekadres Spelenderwijs Utrecht
Niasstraat 6c
3531 WP Utrecht

info@spelenderwijsutrecht.nl
www.spelenderwijsutrecht.nl
 
Doelstelling De stichting heeft ten doel:
    • Het welzijn en toekomstperspectief van jeugdigen en hun ouders te bevorderen, het risico op taal- en ontwikkelingsachterstand te voorkomen en hun zelfredzaamheid te vergroten;
    • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Beleidsplan Beleidsplan zoals vastgelegd in de subsidieaanvraag
 
Functie en namen van de bestuurders Raad van Bestuur / Bestuurder:
Carine Thesingh
p/a Spelenderwijs Utrecht
Niasstraat 6c
3531 WP Utrecht
c.thesingh@spelenderwijsutrecht.nl
 
Beloningsbeleid Spelenderwijs Utrecht hanteert voor alle medewerkers inclusief de bestuurder de CAO Welzijn.
Voor de bestuurder wordt  de adviestabel directiefuncties/ bestuurder van de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland (MO-groep) gehanteerd.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van door hen gemaakt kosten en vergoeding voor het bijwonen van een vergadering.
 
Verslag activiteiten en financiële verantwoording Jaarverslag en Jaarrekening
 

 


 

Meer informatie

Gerard Wieman

Facilitair manager

06 -15 87 75 04
g.wieman@spelenderwijsutrecht.nl

 


Home
Spelend leren
Locaties
Inschrijven
Copyright 2019 © Spelenderwijs Utrecht