Blog

Blog Carine Thesingh

Welke functie hebben cao’s?

 • 4 jan 2019

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst met arbeidsvoorwaarden voor een groep medewerkers. Een cao dient een groep medewerkers te beschermen en er voor te zorgen dat een medewerker een eerlijke beloning krijgt.

Lees meer

Hoe zou Nederland reageren als basisscholen moeten harmoniseren (en onder de definitie van kinderopvang vallen)?

 • 18 okt 2018

Peutercentra en voorschoolse educatie vallen sinds 1 januari 2018 onder de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Dit betekent dat alle voorschoolse voorzieningen nu ‘geharmoniseerd’ zijn. Hiermee valt voorschoolse educatie onder de definitie van kinderopvang en niet onder de definitie onderwijs waarbij de ontwikkeling van het jonge kind centraal staat. 

Lees meer

Inclusie – toegankelijk voor iedereen

 • 12 jun 2018

Inclusie is een veelomvattend onderwerp. Als je het googlet, vind je omschrijvingen als: ‘Inclusie gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking in de samenleving’. Of: ‘Inclusie betekent de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten’. Ik versta onder inclusie: toegankelijk voor iedereen. De peutercentra van Spelenderwijs zouden bereikbaar moeten zijn voor alle peuters in de gemeente Utrecht. Hoe kunnen we dat waarmaken?

Lees meer

Blijven investeren in het jonge kind

 • 23 apr 2018

Economisch gaat het goed met Nederland. De werkloosheid is zeer laag. Ik vind het opmerkelijk dat er juist nu het ons economisch voor de wind gaat, er gesproken wordt over vermindering van budgetten voor kinderen met een onderwijsachterstand. Dit staat met elkaar in contrast.

Lees meer

Spelenderwijs Utrecht blijft toegankelijk voor álle peuters

 • 29 jan 2018

Vanaf 1 januari 2018 vallen peuterspeelzalen en voorscholen onder de Wet kinderopvang. De overheid wil zo de kwaliteit, het toezicht en de manier van financieren van peuterspeelzalen en kinderdagopvang gelijk trekken. Door deze verandering in de wet is in veel gemeenten de hoogte van de ouderbijdrage voor peutercentra en voorscholen veranderd. En dat is voor sommige gezinnen een probleem.

Lees meer

Passend onderwijs ook voor nul- tot vierjarigen

 • 11 dec 2017

De Wet passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat scholen alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een gepaste onderwijsplek moeten geven. Maar hoe zit het met passend onderwijs van nul- tot vierjarigen?

Lees meer

Kwaliteit van voorschoolse educatie

 • 24 nov 2017

Kinderen zijn de toekomst. Daarom is het belangrijk dat we in hen investeren. Kwalitatief goede voorschoolse educatie draagt bij aan de ontwikkeling van jonge kinderen en levert op lange termijn ook economisch voordeel op. Maar wat is goede kwaliteit eigenlijk?

Lees meer

Tweejarigen naar de basisschool

 • 2 okt 2017

Binnenkort zijn kinderen vanaf twee jaar welkom op de Van Ostadeschool in Den Haag. Directeur Renald Gunsch is positief over de huidige voorschoolse educatie, maar hij denkt dat het nóg beter kan. Carine schrijft hem een open brief.

Lees meer

Voorschoolse educatie succesvol, zeggen ouders!

 • 11 feb 2016

Spelenderwijs Utrecht heeft Labyrint Onderzoek en Advies de opdracht gegeven om in samenwerking met de organisatie een objectief onderzoek toe doen naar het effect dat ouders zien van de aanpak van Spelenderwijs in haar peutercentra. 

Lees meer

Rome is ook niet op één dag gebouwd, waarom VVE dan wel?

 • 21 mrt 2015

Over Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is de laatste tijd veel te doen, zo blijkt uit allerlei publicaties die de laatste maanden in de media zijn verschenen. Hoogleraren en politici haasten zich om hun mening of ideeën over VVE te droppen. Zo stelde hoogleraar Fukkink eind vorig jaar dat leidsters van goede wil zijn, maar niet goed zijn opgeleid. Een andere mening: VVE is te schools. En volgens pedagoog Bas Levering is voorschoolse educatie een heilloos spoor. Ondertussen zijn er allerlei ontwikkelingen gaande die van invloed zijn op de Vroeg en voorschoolse educatie, bijvoorbeeld de aanpassingen in de wet Kinderopvang, de Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Je moet als pedagogisch medewerker van goede huize komen om je niet gek te laten maken door alle beleid- en stelselwijzigingen die voorbij komen.

Lees meer

Voor- En Vroegschoolse Educatie: Stel Eisen Aan De Kwaliteit!

 • 30 nov 2014

In de radio-uitzending van Een Vandaag (www.eenvandaag.nl) van maandag 24 november ging Ruben Fukkink , hoogleraar Kinderopvang aan de universiteit van Amsterdam, helemaal los over Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE). Zijn stelling is dat VVE niet werkt en dat het geld dat hiervoor beschikbaar is (350 miljoen euro) niet goed zou worden besteed. Zijn uitspraken zijn op zijn minst voorbarig en ongenuanceerd door alle regio’s in Nederland over één kam te scheren. Zo is de Utrechtse situatie absoluut niet te vergelijken met die in Amsterdam. 

Lees meer
RSS

Home
Spelend leren
Locaties
Inschrijven
Copyright 2019 © Spelenderwijs Utrecht