Blog

Blog Carine Thesingh

Inclusie – toegankelijk voor iedereen

  • dinsdag 12 juni 2018

Inclusie is een veelomvattend onderwerp. Als je het googlet, vind je omschrijvingen als: ‘Inclusie gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking in de samenleving’. Of: ‘Inclusie betekent de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten’. Ik versta onder inclusie: toegankelijk voor iedereen. De peutercentra van Spelenderwijs zouden bereikbaar moeten zijn voor alle peuters in de gemeente Utrecht. Hoe kunnen we dat waarmaken?

Kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen, fysieke beperking of een moeilijke thuissituatie zijn al binnen bij Spelenderwijs. We willen er zijn voor alle kinderen, mits de kinderen elkaar niet belemmeren om zich verder te ontwikkelen. En we gemotiveerde en deskundige pedagogisch medewerkers op de groep kunnen laten werken.  Op sommige locaties hebben de pedagogisch medewerkers hun handen vol aan de rust en structuur op de groep te bewaken. Hier komt ook nog bij dat in de komende jaren de gemeente Utrecht vijf miljoen euro minder krijgt voor het onderwijsachterstandbeleid. Dat raakt Spelenderwijs dus ook. We willen er zijn voor alle kinderen, juist ook voor de kinderen die voorschoolse educatie het hardst nodig hebben. In die kinderen begeleiden, zit ook onze kracht. Maar de vraag is of we daar in de toekomst de middelen nog wel voor hebben.

Peuterspeelzaal op wielen
Op onze locaties heeft 22 procent van de ruim 2.200 kinderen een fysieke beperking. Hieronder worden beperkingen verstaan als diabetes, slechtziendheid, doofheid, obesitas en spasme. Maar kinderen die door hun beperking bijvoorbeeld in een rolstoel zitten, hebben we niet. Ik vraag me af waar deze kinderen naar toe gaan. Zitten ze thuis of gaan ze naar een medisch dagverblijf? Waarom gaan deze kinderen niet gewoon naar een peutercentrum in de wijk waar ze wonen? Die zoektocht wat een peutercentrum kan betekenen voor deze groep, daar zit Spelenderwijs nu midden in. Onze eerste stap is om een aantal peutercentra in de stad toegankelijk te maken voor kinderen met een fysieke beperking. We werken samen met de NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Zij bieden veel ondersteuning aan onderwijs met het project ‘Klas op Wielen’. Maar er is geen enkele peuterspeelzaal of kinderopvang op wielen waar kinderen in een rolstoel met open armen ontvangen worden.

Ik vraag ouders en professionals, die dit aangaat, in gesprek te gaan met ons. Ik hoor graag waar behoefte aan is. Het enthousiasme binnen onze organisatie is er, we hebben een aantal locaties die geschikt zijn en pedagogisch medewerkers die bijvoorbeeld ook verpleegkundige zijn. Nu is het belangrijk dat we erachter komen wat nodig is. Zijn we goed bezig, voegt het iets toe of kunnen we onze aandacht beter ergens anders op richten?

Reageren? Stuur een mail >>


Login of registreer om commentaar toe te voegen.

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Vul uw bericht in...
x

           

x

x

x

x

Colofon »

Contact

Informatie

Inschrijving & Plaatsing


planning@spelenderwijsutrecht.nl
030 - 820 14 60
09:00 - 12:00 uur

Contactgegevens

Spelenderwijs Utrecht
Niasstraat 6-C
3531 WP Utrecht
info@spelenderwijsutrecht.nl
030 - 820 14 62

Contactformulier

Copyright 2019   Gebruiksovereenkomst