Ouderbijdrage

Tarieven in 2021

Tegemoetkoming kinderopvangtoeslag of vergoeding van de Gemeente Utrecht

U betaalt een prijs per uur. Deze prijs is afhankelijk van uw inkomen. 

 1. Indien u (en uw partner) werkt, studeert, meedoet aan een traject om werk te vinden of een verplichte inburgeringscursus volgt, dan kunt u een groot deel van het geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag (KOT). Ga naar www.belastingdienst.nl/toeslagen
 2. Heeft u bovenstaande niet? Dan betaalt de gemeente een groot deel van de kosten. Vul daarvoor de verklaring in op: www.spelenderwijsutrecht.nl/geenkot

Voor beide situaties zie de onderstaande tabel voor de kosten per uur.

Voorschoolse educatie (indicatie)

Kinderen vanaf 2,5 jaar met een (risico op een) onderwijsachterstand kunnen voorschoolse educatie volgen. Dit om onderwijsachterstanden te voorkomen, vroegtijdig op te sporen en aan te pakken. Bijvoorbeeld op het gebied van taal. Door voorschoolse educatie op de kinderopvang kunnen deze kinderen een betere start maken op de basisschool. De gemeente Utrecht kan kinderen een indicatie geven voor het volgen van een programma van 16 uur voorschoolse educatie per week. Dit is afhankelijk van het geboorteland en de gevolgde opleiding van de ouders.

Kosten

 • Voor kinderen die een indicatie hebben voor 16 uur per week
  U betaalt voor 10 uur per week een inkomensafhankelijke bijdrage. 

  Indien u een U-pas heeft, betaalt u maar voor 7 uur in de week een inkomensafhankelijke bijdrage. De gemeente betaalt de overige uren.

  Deze inkomensafhankelijke bijdrage is gelijk voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag of een gemeentelijke vergoeding. Zie de tabel.
   
 • Voor kinderen die geen indicatie hebben
  Geen recht op kinderopvangtoeslag: De gemeente vergoedt voor maximaal 5 uur een inkomensafhankelijke bijdrage voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. 

  Recht op kinderopvangtoeslag: Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen voor een bepaald aantal uren een bijdrage van de belastingdienst krijgen. Het aantal uren is afhankelijk van het aantal uren dat een ouder werkt of opleiding volgt.

Aanbod voor een plaats

Als uw zoon of dochter bijna 2,5 jaar oud is neemt de afdeling planning contact met u op voor een plaats op een peutercentrum. Zij bespreken met u of u kinderopvangtoeslag moet aanvragen en waar u eventueel hulp kunt krijgen. U krijgt van ons een contract met de juiste gegevens voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Op de website van de belastingdienst kunt u uitrekenen wat de hoogte is van de toeslag. Indien u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag bespreekt een medewerker van planning met u welke (financiële) gegevens u ons moet aanleveren om het contract met de juiste inkomensafhankelijke prijs te kunnen maken. 

Tabel 2021 inkomensafhankelijke eigen bijdrage per uur

Deze tabel is gebaseerd op de hoogte van de tegemoetkoming kinderopvangtoeslag, vastgesteld door de overheid. Deze tabel geldt ook voor de vergoeding van de gemeente Utrecht.
 

Tabel 2021

 

Uw eigen bijdrage per uur voor zowel kinderopvangtoeslag als vergoeding van gemeente. Let op onderstaande tarieven gelden voor een 1e kind. De tarieven voor een tweede kind verschillen. 
       
U betaalt per uur 
Bruto inkomen per jaar


Met indicatie VE


Zonder indicatie

 lager dan    €   25.709,00  €        0,34  €        0,42
 €    25.710,00 ­  €   27.061,00  €        0,37  €        0,45
 €    27.062,00 ­  €   28.412,00  €        0,47  €        0,55
 €    28.413,00 ­  €   29.760,00  €        0,55  €        0,63
 €    29.761,00 ­  €   31.214,00  €        0,63  €        0,71
 €    31.215,00 ­  €   32.666,00  €        0,68  €        0,76
 €    32.667,00 ­  €   34.122,00  €        0,76  €        0,84
 €    34.123,00 ­  €   35.574,00  €        0,80  €        0,88
 €    35.575,00 ­  €   37.031,00  €        0,87  €        0,95
 €    37.032,00 ­  €   38.484,00  €        0,94  €        1,02
 €    38.485,00 ­  €   39.972,00  €        0,99  €        1,07
 €    39.973,00 ­  €   41.463,00  €        1,06  €        1,14
 €    41.464,00 ­  €   42.953,00  €        1,12  €        1,20
 €    42.954,00 ­  €   44.443,00  €        1,18  €        1,26
 €    44.444,00 ­  €   45.936,00  €        1,25  €        1,33
 €    45.937,00 ­  €   47.427,00  €        1,29  €        1,37
 €    47.428,00 ­  €   48.916,00  €        1,36  €        1,44
 €    48.917,00 ­  €   50.407,00  €        1,41  €        1,49
 €    50.408,00 ­  €   52.036,00  €        1,49  €        1,57
 €    52.037,00 ­  €   55.230,00  €        1,62  €        1,70
 €    55.231,00 ­  €   58.423,00  €        1,68  €        1,76
 €    58.424,00 ­  €   61.618,00  €        1,78  €        1,86
 €    61.619,00 ­  €   64.813,00  €        1,96  €        2,04
 €    64.814,00 ­  €   68.006,00  €        2,16  €        2,24
 €    68.007,00 ­  €   71.202,00  €        2,34  €        2,42
 €    71.203,00 ­  €   74.396,00  €        2,55  €        2,63
 €    74.397,00 ­  €   77.590,00  €        2,74  €        2,82
 €    77.591,00 ­  €   80.786,00  €        2,93  €        3,01
 €    80.787,00 ­  €   83.979,00  €        3,12  €        3,20
 €    83.980,00 ­  €   87.176,00  €        3,31  €        3,39
 €    87.177,00 ­  €   90.370,00  €        3,52  €        3,60
 €    90.371,00 ­  €   93.562,00  €        3,71  €        3,79
 €    93.563,00 ­  €   96.757,00  €        3,89  €        3,97
 €    96.758,00 ­  € 100.015,00  €        4,09  €        4,17
 €  100.016,00 ­  € 103.287,00  €        4,26  €        4,34
 €  103.288,00 ­  € 106.558,00  €        4,44  €        4,52
 €  106.559,00 ­  € 109.829,00  €        4,62  €        4,70
 €  109.830,00 ­  € 113.099,00  €        4,80  €        4,88
 €  113.100,00 ­  € 116.371,00  €        4,96  €        5,04
 €  116.372,00 ­  € 119.644,00  €        5,12  €        5,20
 €  119.645,00 ­  € 122.916,00  €        5,28  €        5,36
 €  122.917,00 ­  € 126.184,00  €        5,44  €        5,52
 €  126.185,00 ­  € 129.456,00  €        5,58  €        5,66
 €  129.457,00 ­  en hoger   €        5,64  €        5,72

Vragen?

Heeft u vragen over de ouderbijdrage?
Mail naar: debiteuren@spelenderwijsutrecht.nl  
of bel naar: 030 820 14 61.

Copyright 2021