Inschrijven

Inschrijven

Voor informatie over inschrijving kunt u contact op nemen met het peutercentrum bij u in de buurt. U kunt op onderstaand formulier via deze website inschrijven of het inschrijfformulier downloaden, invullen en opsturen naar:
Spelenderwijs Utrecht
Niasstraat 6-c
3531 WP Utrecht

 Wij nemen dan contact met u op.

 

Inschrijfformulier

We verzoeken u alle velden in te vullen. Alle met ■ gemarkeerde velden kunt u niet overslaan.
Heeft u al eerder een kind bij ons ingeschreven? ■

Gegevens kind

Gegevens ouders / verzorgers

Ouder / verzorger 1

Ouder / verzorger 2

Verdere vragen

Bijzonderheden over uw kind of de inschrijving
Rondleiding
Heeft u al een rondleiding gehad op het peutercentrum? U kunt via de locatie een afspraak maken. Zo kunt u kennismaken met de locatie en de sfeer in de groepen proeven.


Algemene voorwaarden

Bij plaatsing zijn onze Algemene voorwaarden voor plaatsingsovereenkomsten op peuterspeelzalen, voorscholen en speelleergroepen van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Het KvK-nummer van Spelenderwijs Utrecht is 57529892.


Harmonisatie voorschoolse voorziening

Per 1 januari 2018 brengt de minister van Sociale zaken en werkgelegenheid kinderdagverblijven en peuterspeelzalen meer op één lijn  (harmoniseren). Zowel de financiering, de kwaliteitsregelgeving als de inspectie worden op elkaar afgestemd en onder één wettelijk kader gebracht.

De peuterspeelzaal valt vanaf 2018 onder het financieringsstelsel van de wet kinderopvang en sommige ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen.  Als beide ouders werken, studeren of in een reïntegratietraject zitten hebben zij recht op toeslag voor de voorschoolse opvang van hun keuze: kinderopvang of peuterspeelzaal. Dit geldt ook voor alleenstaande werkende ouders. Het Rijk is hiervoor verantwoordelijk. 

Als een of beide ouders niet werken is de gemeente verantwoordelijk. Hetzelfde geldt voor de educatie van doelgroep kinderen van lager opgeleide ouders . Op dit moment beraadt de gemeente Utrecht zich hoe de financieringsstructuur er voor deze groepen in 2018 uit zal komen te zien.

Tot 1 januari verandert er nog niets daadwerkelijk. Via onze website zullen we u goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen en veranderingen. 

Meer weten?

Nieuwsbrieven Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang van de Rijksoverheid:


           

x

x

x

x

Colofon »

Contact

Informatie

Inschrijving & Plaatsing


planning@spelenderwijsutrecht.nl
030 - 820 14 60
09:00 - 12:00 uur

Contactgegevens

Spelenderwijs Utrecht
Niasstraat 6-C
3531 WP Utrecht
info@spelenderwijsutrecht.nl
030 - 820 14 62

Contactformulier

Copyright 2018   Gebruiksovereenkomst