Klachten

Wij gaan graag in gesprek over uw klacht

Spelenderwijs Utrecht is een organisatie in ontwikkeling. Wij zijn kritisch op ons eigen werk en zijn voortdurend bezig de kwaliteit er van te verbeteren. Wij stemmen onze diensten zo goed mogelijk af op de wensen en behoeften van onze klanten. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de geleverde diensten en een klacht heeft. 


Ons uitgangspunt is dat uw klacht het beste opgelost kan worden in een gesprek met de betrokken medewerker(s).
Hebt u hierna nog steeds een klacht dan heeft u de volgende mogelijkheden: 

 • U kunt de klacht indienen bij de manager of bij de algemene organisatie Spelenderwijs Utrecht via 
        info@spelenderwijsutrecht.nl
        030 - 820 14 62
        het formulier op deze pagina.
  Wij handelen uw klacht af volgens onze Interne Klachtenprocedure
 • We nemen als Spelenderwijs Utrecht geen anonieme klachten in behandeling. Wij willen een vreedzame organisatie zijn, waar we met elkaar tot oplossingen willen komen van ontstane onvrede en zorgen. Mochten er toch klachten zijn, die u niet met de betreffende medewerker van Spelenderwijs Utrecht kan bespreken, kun u terecht bij ons vertrouwenspersoon. Zij kan met u vervolgens een inschatting maken op welke wijze u klacht(en)/zorg(en) behandeld kunnen worden.
  De contactgegevens van deze vertrouwenspersoon zijn: Hettie Zeilstra, email: hettie@vincio.nl, telefoon: 06 10309420.

 • Indien uw klacht niet tot een oplossing leidt, kunt u binnen 12 maanden na de datum waarop de klacht bij ons is ingediend, deze voorleggen aan de Geschillencommissie.  Spelenderwijs Utrecht is aangesloten bij de commissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

  Hoe werkt de geschillencommissie? 

Alle medewerkers van Spelenderwijs Utrecht hebben een geheimhoudingsplicht t.a.v. gegevens die tijdens de behandeling van een klacht ter sprake zijn gekomen. Alle klachten en de afhandeling ervan worden intern geregistreerd.

Klachtenformulier

Marjo Dörr

Kwaliteit en functionaris gegevensbescherming

06 - 42 44 59 36
m.dorr@spelenderwijsutrecht.nl


Home
Spelend leren
Locaties
Inschrijven
Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht