Vakkundige Medewerkers

Vakkundige Medewerkers

Bij Spelenderwijs Utrecht werken bijna 300 medewerkers. Het grootste deel van deze medewerkers is binnen een peutercentrumteam werkzaam in de uitvoering. Zij worden daarin ondersteund door staf- en administratieve medewerkers.

Het peutercentrum team

Spelenderwijs Utrecht gelooft in teamwork. Het team van het peutercentrum bestaat uit een kleine, vaste groep medewerkers. Zij zorgen voor een sfeervolle, persoonlijke omgeving, waarin u en uw kind zich welkom voelen. Uw kind voelt zich veilig en krijgt alle kans om zich te ontwikkelen.
Dagelijks zal uw kind te maken krijgen met de 'juffen': onze pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers worden in de groep ondersteund door een werkbegeleider, zorgconsulent en manager.

Pedagogisch Medewerkers


 
 

Vakkundige medewerkers

Ruim de helft van onze pedagogisch medewerkers heeft een HBO diploma.

Alle pedagogisch medewerkers zijn getraind in Kinder-EHBO.

Onze pedagogisch medewerkers beheersen de nederlandse taal op het wettelijke niveau (3F/2F).

Medewerkers volgen regelmatig (bij)scholing op gebied van o.a. handelings- en opbrengstgericht werken, VVE-programma’s, dialoog met ouders en vreedzaam werken.
 
     

De pedagogisch medewerker heeft het dagelijkse contact met de ouders en kinderen. Zij zorgt ervoor dat uw kind begeleid leert spelen, waardoor het spel zich kan verdiepen en er een grotere betrokkenheid ontstaat. Onze medewerkers zijn expert op het gebied van de ontwikkeling van jonge kinderen en stimuleren uw peuter optimaal in de ontwikkeling door middel van spel en betekenisvolle activiteiten. De aanpak en vaardigheden van onze pedagogisch medewerkers maken het verschil: zij bepalen de kwaliteit van ons educatieve aanbod. Dat blijkt ook uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht naar de effectiviteit van de voorschoolse educatie

Onze pedagogisch medewerkers werken op vaste dagen en in vaste groepen. Hierdoor zijn zij voor uw kind vertrouwde gezichten en kunnen zij met u een goede band opbouwen. Bij afwezigheid van de vaste pedagogisch medewerker zorgt Spelenderwijs Utrecht voor een vervangende gediplomeerde pedagogisch medewerker. 

U vindt de namen van onze pedagogisch medewerkers bij het peutercentrum waar ze werkzaam zijn.

Bestuurder en management

De bestuurder ontwikkelt  samen met het management en staf beleid, bewaakt de uitvoering daarvan en draagt zorg voor de grote lijn. De manager is verantwoordelijk voor een goede dagelijkse gang van zaken op het peutercentrum.
 
Maak kennis met de bestuurder en de managers »

De werkbegeleider 

De werkbegeleider ondersteunt en begeleidt de pedagogisch medewerker bij het pedagogisch en didactisch handelen. Zij geeft vakinhoudelijke begeleiding en brengt samen met de pedagogisch medewerker het pedagogisch handelen op hoger niveau.
U vindt de naam van de verantwoordelijke werkbegeleider bij uw peutercentrum. 
Maak kennis met het team werkbegeleiders »

De zorgconsulent  

De zorgconsulent volgt samen met de pedagogisch medewerker de ontwikkeling van alle kinderen op de groep. Zij is daarom regelmatig op de groep aanwezig. Zij geeft antwoord op de vragen van de pedagogisch medewerker en geeft adviezen. De zorgconsulent bespreekt met de pedagogisch medewerker wat uw kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. De zorgconsulent observeert regelmatig in alle groepen. Meer leest u bij Observatie en Zorg.
U vindt de naam van de verantwoordelijke zorgconsulent bij uw peutercentrum.
Maak kennis met het team zorgconsulenten »

PeuterPlus!

De medewerkers van PeuterPlus! coördineren voor peuters die dit nodig hebben individueel extra aandacht.
Maak kennis met het team PeuterPlus »

Kleuterextra

De medewerkers van KleuterExtra coördineren voor kinderen op de basisschool die dit nodig hebben individueel extra aandacht.
Maak kennis met het team Kleuterextra »

Bedrijfsbureau en planning

De medewerkers van het team planning verwerken inschrijvingen en plaatsen kinderen. Zij zijn voor ouders het eerste aanspreekpunt als het gaat om vragen over dagen en contracten.
De afdeling planning is als volgt bereikbaar:

De administratieve  medewerkers verzorgen de financiële en personeelsadministratie. 
Debiteurenbeheer is als volgt bereikbaar:

Maak kennis met de het team Bedrijfsbureau en Planning »

Werving & Toeleiding

De medewerkers van werving en toeleiding werken nauw samen met het consultatiebureau. Zij werven actief doelgroepkinderen. Dit zijn kinderen waarvoor het consultatiebureau het raadzaam vindt dat het kind 4 dagdelen per week het peutercentrum bezoekt.
Maak kennis met het team Werving & Toeleiding »

Staf

De stafmedewerkers ondersteunen de organisatie op een breed gebied. Zij adviseren over beleid en zien toe op de naleving hiervan. Onderwerpen zijn onder andere communicatie, facilitaire zaken, ICT, informatiebeleid, kwaliteit, P&O en training. 
Maak kennis met de staf »


Meer informatie

Carine Thesingh

Bestuurder

030 - 820 14 62
c.thesingh@spelenderwijsutrecht.nl

Stagiaires en vrijwilligers

Soms zijn er stagiaires of vrijwilligers op de groep aanwezig. Deze doen onder verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerker ondersteunend werk. Iedereen die tijdens openingstijden vaker aanwezig is in de groep, beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 

U wordt altijd geïnformeerd over de inzet van stagiaires en vrijwilligers.  


  

           

x

x

x

x

Colofon »

Contact

Informatie

Inschrijving & Plaatsing


planning@spelenderwijsutrecht.nl
030 - 820 14 60
09:00 - 12:00 uur

Contactgegevens

Spelenderwijs Utrecht
Niasstraat 6-C
3531 WP Utrecht
info@spelenderwijsutrecht.nl
030 - 820 14 62

Contactformulier

Copyright 2018   Gebruiksovereenkomst