Ontmoet Spelenderwijs

  • Ontmoet Spelenderwijs

Experts in de educatie van het jonge kind

Peutercentra: peuterspeelzalen en voorschoolse educatie


  

Ons verhaal

Spelenderwijs Utrecht is in augustus 2013 opgericht met als opdracht de voorschoolse educatie in Utrecht vorm te geven. Daarmee zijn wij een jonge organisatie: enthousiast, ambitieus, fris en bevlogen. Wij zijn er van overtuigd, dat wij een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. 

Ambitie

Onze ambitie is om op wijkniveau, gemeentelijk niveau en landelijk niveau onze expertise op gebied van de educatie van het jonge kind in te zetten met als doel voor jonge kinderen de overstap naar de basisschool succesvol te maken.
Daarom zijn wij vanaf onze start gaan investeren: in de deskundigheid van medewerkers, in de samenwerking met ouders, in onze unieke werkwijze en in de samenwerking met andere organisaties.

Vertrouwd

Wij zijn ontstaan uit vier andere organisaties die voorheen in de verschillende wijken verantwoordelijk waren voor peuterspeelzalen en voorschoolse educatie. Wij hebben het goede behouden en bouwen voort op degelijke fundamenten. Veel van onze pedagogisch medewerkers zijn vertrouwde gezichten in de buurt. Het geeft ouders een veilig gevoel dat zij hun kind naar een peutercentrum brengen, dat zij soms zelf ook bezocht hebben. Soms zelfs bij dezelfde 'juf'!

We kennen elke wijk goed. We zijn immers van oudsher actief in de wijk en hebben daar een uitgebreid netwerk. Het peutercentrum werkt meestal al vele jaren samen met basisschool en andere organisaties. Dat is een goede basis voor de zorg voor uw kind en voor de doorgaande lijn.

Karakter

We zijn een grote organisatie, maar er is veel ruimte om - samen met ouders - elk peutercentrum en elke groep een eigen karakter te geven. Wij houden rekening met de unieke kenmerken van de wijk en de wijkbewoners, de locatie waar we werken en de vragen van u en andere ouders. 

Spelenderwijs

Voor ons staat spelen voorop. We zijn er van overtuigd dat elk kind spelend leert en dat spel noodzakelijk is voor de ontwikkeling van elk kind. Wij geloven in onze naam: Spelenderwijs Utrecht!


Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht