Ontmoet Spelenderwijs

  • Ontmoet Spelenderwijs

Experts in de educatie van het jonge kind

Peutercentra: peuterspeelzalen en voorschoolse educatie


 

Overdracht per 1 januari 2020

De gemeente Utrecht gaat per 1 januari 2020 de voorschool en peuteropvang op een nieuwe manier aanbieden. Dit komt door een wettelijke wijziging van de Rijksoverheid. 

Per 1 januari worden alle peutercentra van Spelenderwijs Utrecht overgedragen aan de volgende organisaties: Ludens Kinderopvang, KMN Kind & Co, Blos Kinderopvang, KOKO en SAMEN kinderopvang. De medewerkers die u kent, blijven op de locatie werken en uw kind is welkom op dezelfde locatie en op dezelfde tijden. Alle telefoonnummers en mailadressen van de locatie en de administratie van Spelenderwijs blijven voor u gelijk.

  • Wilt u uw kind inschrijven? U vindt alle informatie op https://www.spelenderwijsutrecht.nl/ouderbijdrage
  • Bezoekt uw kind een van onze peutercentra of heeft u uw kind al eerder ingeschreven? U heeft dan bericht van ons ontvangen over uw nieuwe contract. Hierin staat het bedrag dat u per uur gaat betalen. Het is daarom heel belangrijk dat u de juiste inkomensgegevens aanlevert bij debiteuren@spelenderwijsutrecht.nl. U heeft hierover al informatie ontvangen en mogelijk de gegevens al geleverd.

Dit verandert er in de ouderbijdrage

  1. De ouderbijdrage per maand gaat voor iedereen omhoog. De hoogte van het bedrag hangt af van uw inkomen. 
  2. Heeft u (en uw partner) werk? Dan kunt u een deel van het geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Dit heet de Kinderopvangtoeslag. Dit doet u bij de Belastingdienst. Ga naar www.belastingdienst.nl/toeslagen
  3. Heeft u (en/of uw partner) geen betaald werk? Dan betaalt de gemeente een deel van de kosten voor de voorschool en peuteropvang. Vul daarvoor deze verklaring in.
  4. Voor mensen met een laag inkomen (max €19.433) wordt de eigen bijdrage ongeveer € 11 per maand. Als uw kind een indicatie heeft en u heeft een U-pas, dan krijgt u korting. De eigen bijdrage is dan € 7,65 per maand. Deze bedragen zijn een richtlijn. In het bedrag is rekening gehouden met kinderopvangtoeslag of gemeentelijke steun. Hoe meer een ouder verdient, hoe hoger het bedrag.
    Lees de uitgebreide informatie over de ouderbijdrage »
  5. Vanaf 1 augustus 2020 gaan kinderen met een indicatie 16 uur naar de voorschool. Zo is er meer tijd voor de ontwikkeling van uw kind. Dit betekent dat de ouderbijdrage ook omhoog gaat. Meer informatie volgt volgend jaar. 

Heeft u  vragen?

Onze medewerkers helpen u graag bij al uw vragen. Bijvoorbeeld over Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst of de vergoeding van de gemeente Utrecht. Stel gerust uw vragen aan onze medewerkers als u uw kind wegbrengt of ophaalt. 

Ons verhaal

Spelenderwijs Utrecht is in augustus 2013 opgericht met als opdracht de voorschoolse educatie in Utrecht vorm te geven. Daarmee zijn wij een jonge organisatie: enthousiast, ambitieus, fris en bevlogen. Wij zijn er van overtuigd, dat wij een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. 

Ambitie

Onze ambitie is om op wijkniveau, gemeentelijk niveau en landelijk niveau onze expertise op gebied van de educatie van het jonge kind in te zetten met als doel voor jonge kinderen de overstap naar de basisschool succesvol te maken.
Daarom zijn wij vanaf onze start gaan investeren: in de deskundigheid van medewerkers, in de samenwerking met ouders, in onze unieke werkwijze en in de samenwerking met andere organisaties.

Vertrouwd

Wij zijn ontstaan uit vier andere organisaties die voorheen in de verschillende wijken verantwoordelijk waren voor peuterspeelzalen en voorschoolse educatie. Wij hebben het goede behouden en bouwen voort op degelijke fundamenten. Veel van onze pedagogisch medewerkers zijn vertrouwde gezichten in de buurt. Het geeft ouders een veilig gevoel dat zij hun kind naar een peutercentrum brengen, dat zij soms zelf ook bezocht hebben. Soms zelfs bij dezelfde 'juf'!

We kennen elke wijk goed. We zijn immers van oudsher actief in de wijk en hebben daar een uitgebreid netwerk. Het peutercentrum werkt meestal al vele jaren samen met basisschool en andere organisaties. Dat is een goede basis voor de zorg voor uw kind en voor de doorgaande lijn.

Karakter

We zijn een grote organisatie, maar er is veel ruimte om - samen met ouders - elk peutercentrum en elke groep een eigen karakter te geven. Wij houden rekening met de unieke kenmerken van de wijk en de wijkbewoners, de locatie waar we werken en de vragen van u en andere ouders. 

Spelenderwijs

Voor ons staat spelen voorop. We zijn er van overtuigd dat elk kind spelend leert en dat spel noodzakelijk is voor de ontwikkeling van elk kind. Wij geloven in onze naam: Spelenderwijs Utrecht!Home
Spelend leren
Locaties
Inschrijven
Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht