Coördinator KleuterExtra

Vacature Coördinator KleuterExtra

Per direct een nieuwe collega gezocht voor 36 uur

Algemene kenmerken

KleuterExtra is een ondersteuningsaanbod voor kleuters met moeilijkheden in de ontwikkeling binnen het reguliere basisonderwijs in de gemeente Utrecht. Kleuters worden om zeer uiteenlopende reden aangemeld, zowel voor externaliserende (bijv. ongehoorzaam, opstandig, concentratieproblemen, beweeglijkheid, agressief gedrag, etc.) als internaliserend probleemgedrag (teruggetrokken, verlegen, angstig of juist geremd gedrag) als leermoeilijkheden of een combinatie hiervan. KleuterExtra werkt snel (kent korte wachtlijsten), is laagdrempelig (vraagt relatief weinig inspanning van leerkrachten en ouders), werkt vanuit een team (zowel met medestagiaires als samen met school en ouders) en is overzichtelijk (het traject is binnen een termijn van 16 weken volledig afgerond). Binnen het ondersteuningstraject wordt een combinatie van handelingsgerichte diagnostiek en neuropsychologische diagnostiek verricht door de observaties in de klas, afname van verschillende diagnostische middelen en vragenlijsten waarvan de resultaten verwerkt worden in een diagnostisch verslag. Het doel hiervan is in kaart te brengen wat de kleuter al goed kan en waar het meer moeite mee heeft, zodat de individuele ondersteuning en de adviezen goed daarbij kunnen aansluiten.

Voor deze functie zoeken wij een tweede coördinator voor KleuterExtra. De focus van de werkzaamheden binnen KleuterExtra ligt op het zo goed mogelijk ondersteunen van kleuters in hun school- en gezinssysteem, door middel van het ontwikkelen van een zo goed mogelijk ondersteuningsaanbod en daarbij het opleiden, aansturen en begeleiden van stagiaires (die als projectmedewerkers betrokken zijn) die een dergelijk aanbod kunnen uitvoeren.

Wij zoeken iemand met:

 • Sterke communicatieve en sociale vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, voor het schrijven en feedback en van diagnostische verslagen, beleidsstukken, zelf ontwikkelde ondersteuningsvormen etc.;
 • Sterk analytisch denkvermogen voor het analyseren van de hulpvraag en het omzetten van deze informatie naar een handelingsplan, maar ook voor het analyseren van onderzoeksgegevens en dit omzetten naar beleid;
 • Flexibel en efficiënt kunnen schakelen tussen de verschillende functies (onderzoeker, orthopedagoog, beleidsmedewerker, stagebegeleider & coördinator);
 • Begeleidings- en coachingsvaardigheden ;
 • Zelfinzicht en reflectievaardigheden en hierop handelen kunnen aanpassen;
 • Plan- en organisatievermogen;
 • Besluitvaardigheid en daadkracht;
 • Kritisch denkvermogen;
 • Een academische opleiding: Orthopedagogiek, Klinisch Ontwikkelings- of Kinder & jeugdpsycholoog.
 • Een diagnostiekaantekening, NVO of BAPD

Werkzaamheden

 • Op maat gemaakte zorg binnen de kaders van KleuterExtra aan de (aangemelde) leerlingen realiseren;
 • Stagiaires opleiden en begeleiden in hun (master)stage tot psycholoog/orthopedagoog;
 • Voorwaarden verzorgen, op organisatorisch en communicatief niveau binnen KleuterExtra;
 • Ontwikkelen en verantwoordelijkheid voor de implementatie van kwaliteitszorg en beleid;
 • Onderzoeken effecten van huidige uitvoering van het project.

De aanstelling:
De aanstelling is tijdelijk tot en met 15-07-2020.
Start werkzaamheden uiterlijk per 1 februari 2020.
Het salaris valt binnen de salarisschaal 9 CAO Kinderopvang.

Interesse?
Dan ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk een motivatiebrief en CV op
kleuterextra@spelenderwijsutrecht.nl.

Mocht je meer informatie willen dan kun je contact opnemen met Rachelle Trugg, 06 -13 14 82 63.


Home
Spelend leren
Locaties
Inschrijven
Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht