PeuterPlus Stagiaires

Stagiaires PeuterPlus!

PeuterPlus! is onderdeel van Spelenderwijs, de welzijnsorganisatie in Utrecht voor educatie aan het jonge kind: peutercentra, peuterspeelzalen en voorschoolse educatie. PeuterPlus! biedt een individueel ondersteuningsaanbod voor peuters van 2,5 tot 4 jaar op de peutercentra van Spelenderwijs in Utrecht. 

Peuters die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben vanwege (tijdelijke) moeilijkheden in hun ontwikkeling krijgen een individueel ondersteuningstraject aangeboden bestaande uit handelingsgerichte diagnostiek en een ondersteuningsperiode van ongeveer 5 weken. Het gehele traject duurt 13 weken en wordt op locatie (het peutercentrum) uitgevoerd. Het aanbod PeuterPlus! is specifiek voor peuters ontwikkeld door de Universiteit van Utrecht en is gebaseerd op recente neuropsychologische inzichten.

Vacature stagiaires PeuterPlus! 

 

Doelgroep

Bij PeuterPlus! worden peuters aangemeld die:

 • na een bepaalde wenperiode op de groep nog steeds erg verlegen en/of stil zijn en nauwelijks iets durven te ondernemen op de groep.
 • veel beweeglijker zijn dan andere peuters en moeite hebben de aandacht enige tijd bij een taakje te houden.
 • moeilijk willen luisteren, nog niet goed te corrigeren zijn in het gedrag, of soms agressief zijn. 
 • na minimaal 3 maanden, ondanks extra taalaanbod op de voorschool, weinig tot geen vooruitgang laten zien in de Nederlandse taalontwikkeling.

Wanneer dit gedrag vaker voorkomt of extremer is dan het gedrag van andere kinderen in dezelfde leeftijd, kan de peuter worden aangemeld. 


Profiel van de PeuterPlus! stagiaire

PeuterPlus! biedt stageplaatsen aan voor studenten die het masterprogramma orthopedagogiek, kinder- en jeugdpsychologie of een vergelijkbaar masterprogramma volgen. 

Een stage binnen PeuterPlus! is op een aantal punten anders dan de gemiddelde stage (zie ook werkzaamheden). We zijn daarom op zoek naar studenten die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van en het werken met peuters en die hun diagnostische vaardigheden willen ontwikkelen. Wij zoeken stagiaires met een onderzoekende en analytische houding die over voldoende schrijfvaardigheden beschikken. De stagiaire vindt het prettig om zelfstandig aan de slag te gaan en zij/hij kan deze zelfstandigheid ook aan. Ook is belangrijk dat de stagiaire over goede planningsvaardigheden beschikt, dat zij/hij flexibel en stressbestendig is en dat hij/zij in staat is om op eigen handelen/functioneren te reflecteren of gemotiveerd is om dit te leren.


Werkzaamheden

De PeuterPlus!-trajecten worden volledig door de stagiaires uitgevoerd. Door middel van een intensieve training van ongeveer 6 weken, worden de stagiaires zorgvuldig voorbereid op het uitvoeren van alle onderdelen van het hulpverleningsproces inclusief de klinische vaardigheden: 

 • intakegesprekken met de pedagogisch medewerkers
 • anamnesegesprekken met de ouders
 • observaties op de groep aan de hand van een gestructureerde methode
 • individuele diagnostiek
 • verslaglegging

Het tweede deel van het traject bestaat uit:

 • een ondersteuningstraject van 10-12 sessies voor de peuter.
 • het opstellen van een ondersteuningsplan voor de pedagogisch medewerkers.
 • het adviseren van ouders in de vorm van een aantal ‘Tips voor Thuis’. 

Gedurende de gehele stageperiode krijgen studenten (minimaal 4) peuters toegewezen waarmee ze individueel en op de peutercentra aan de slag gaan.

Stagebegeleiding

Stagiaires worden intensief begeleid door twee ervaren orthopedagogen. 
De begeleiding bestaat uit een intensieve trainingsperiode van 6 weken aan het begin van het stagejaar. Daarnaast een individuele begeleiding gedurende het gehele stagejaar:

 • wekelijks teamoverleg met de gehele groep stagiaires.
 • wekelijkse casuïstiekbesprekingen.
 • meerdere locatiebezoeken per traject: stagebegeleider kijkt mee tijdens het uitvoeren van taken waarna feedback gegeven wordt op het handelen van de stagiaire en ruimte is voor bespreken van het diagnostisch denkproces.
 • minimaal 1 x per 5 weken individuele ontwikkelingsgesprekken.
 • feedback op verslaglegging (minimaal 1 x per week, meestal vaker).
 • feedback op filmmateriaal (opgenomen tijdens de activiteiten van de studenten met de peuter) waarbij gebruik wordt gemaakt van video-coaching.
 • supervisie bij de ondersteuningsperiode.

Duur

Een stage binnen PeuterPlus! duurt 10 maanden en loopt van september 2019 tot half juni 2020.
Stagiaires lopen > 630 uur stage, verdeeld over 3-4 dagen en de uren zijn flexibel inzetbaar. Dat betekent dat in uren 2-3 dagen wordt stagegelopen en dat deze uren verdeeld worden over 3-4 dagen. De stagiaire is vrij deze uren zelf in te plannen (wanneer de peuter op locatie is). 


Solliciteren

Ben je gemotiveerd en enthousiast, wil je graag met peuters werken, wil je deel uitmaken van een enthousiast team, zijn jouw uren flexibel in te delen en ben je op zoek naar een stage? Stuur dan een motivatiebrief met cv naar peuterplus@spelenderwijsutrecht.nl.  

Meer informatie

Meer informatie over PeuterPlus! vind je op de website. Heb je vragen? Dan kun je per mail of telefonisch contact opnemen met Gerda of Lize:

           

x

x

x

x

Colofon »

Contact ouders

Informatie

Inschrijving & Plaatsing


planning@spelenderwijsutrecht.nl
030 - 820 14 60
09:00 - 12:00 uur

Hoofdkantoor

Spelenderwijs Utrecht
Niasstraat 6-C
3531 WP Utrecht
info@spelenderwijsutrecht.nl
030 - 820 14 62

Contactformulier

Copyright 2019   Gebruiksovereenkomst