Pedagogisch Beleid

Pedagogisch Beleid

Spelenderwijs Utrecht biedt elke peuter optimale mogelijkheden tot de ontwikkeling van zijn/haar unieke kwaliteiten. Hoe wij dit doen beschrijven we in ons algemeen pedagogisch beleidsplan. Elk peutercentrum heeft daarnaast een eigen pedagogisch werkplan, waarin staat hoe het algemeen beleid vormgegeven wordt in het peutercentrum. U vindt het pedagogisch werkplan op de website van uw peutercentrum.

Onze pedagogische uitgangspunten:

  • Veiligheid en vertrouwen bieden;
  • Sociale vaardigheden aanleren;
  • Kinderen voorbereiden op deelname aan de samenleving.

Spelend leren

Kinderen zijn de toekomst en de toekomst is er voor de kinderen. Bij ons mag ieder kind er zijn en meedoen. Kinderen leren spelenderwijs in een uitdagende omgeving. Spel is de basis voor de ontwikkeling van uw kind.
Lees meer »

Ouders

U kent uw kind het beste. Daarom vinden wij de samenwerking met ouders heel belangrijk. 
Lees meer »

Vreedzaam

Samen met scholen en andere partners in de wijk dragen wij de vreedzame gedachte uit. Dat betekent dat we positief met elkaar omgaan en kinderen voorbereiden op deelname aan de samenleving.
Lees meer »

Kobi Wanningen

Kobi Wanningen

Manager educatieve kwaliteit en innovatie

06 -15 67 22 37
k.wanningen@spelenderwijsutrecht.nl

Handelingsgericht werken

Uw kind heeft zijn eigen karakter en behoeften. Wij passen onze begeleiding hier op aan. Dat heet handelingsgericht werken »

Gezond beleid

Voor uw opgroeiende kind is een gezonde leefstijl van groot belang. Daarom besteden we op onze peutercentra veel aandacht aan bewegen en gezonde voeding. 
Lees meer over Gezond Beleid »


Home
Spelend leren
Locaties
Inschrijven
Copyright 2019 © Spelenderwijs Utrecht