Privacy

Privacy

Sommige ouders maken foto's of filmpjes in de groep, bijvoorbeeld voor gebruik op social media als Facebook en WhatsApp. We vragen u om hierover van te voren te overleggen met de pedagogisch medewerkers.

We gaan er van uit dat u de privacy van kinderen, andere ouders en van de medewerkers respecteert en de aanwijzingen van pedagogisch medewerkers hierover opvolgt.

Voor de opnames van ouders en het gebruik daarvan kan Spelenderwijs Utrecht geen verantwoordelijkheid nemen.

Spelenderwijs Utrecht houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In onze privacyverklaring leest u hoe we dit doen. 

  

Informatie over u, uw kind en uw thuissituatie worden alleen uitgewisseld tussen onze medewerkers als dat in het belang is van uw kind. Uw gegevens worden door ons zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk bewaard. We dragen geen informatie over aan derden zonder uw toestemming, bij de wet en de subsidiegever vastgestelde verplichtingen uitgezonderd. U kunt inzicht krijgen in uw gegevens die door Spelenderwijs Utrecht zijn verwerkt en deze gegevens onder bepaalde voorwaarden aan laten passen.

Doorgaande lijn en gegevensoverdracht

In het kader van de doorgaande lijn verstrekt Spelenderwijs Utrecht aan de basisschool waarvoor uw kind is aangemeld met uw toestemming gegevens over uw kind. Natuurlijk bespreken wij deze gegevens ook met u. 

Download de privacyverklaring van Spelenderwijs Utrecht

Meer informatie

Marjo Dörr

Kwaliteit en functionaris gegevensbescherming

06 - 42 44 59 36
m.dorr@spelenderwijsutrecht.nl

Cookies

De website van Spelenderwijs Utrecht maakt in beperkte mate gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op een computer worden geplaatst.

Wij gebruiken alleen cookies die nodig zijn om onze website te laten functioneren. Daarnaast gebruiken wij Google Analytics om het bezoek aan onze site statistisch te onderzoeken. In geen enkel geval zullen de gegevens die u via de site invoert voor een ander doeleinde worden gebruikt, dan bedoeld voor het betreffende invoerformulier.

           

x

x

x

x

Colofon »

Contact

Informatie

Inschrijving & Plaatsing


planning@spelenderwijsutrecht.nl
030 - 820 14 60
09:00 - 12:00 uur

Contactgegevens

Spelenderwijs Utrecht
Niasstraat 6-C
3531 WP Utrecht
info@spelenderwijsutrecht.nl
030 - 820 14 62

Contactformulier

Copyright 2019   Gebruiksovereenkomst