Cleophas

Teun de Jagerdreef 1c
3561 JK Utrecht
Tel: 06 - 13 13 58 17
cleophas@spelenderwijsutrecht.nl
Locatie & Route
Inspectierapport
Registratienummer: 105081942

Inschrijven

Voor informatie over inschrijving kunt u contact op nemen met het peutercentrum bij u in de buurt.

U kunt via deze website inschrijven of het inschrijfformulier downloaden, invullen en opsturen naar:
Spelenderwijs Utrecht
Niasstraat 6-c
3531 WP Utrecht

Wij nemen dan contact met u op.

Dagdelen en Tarieven

Uw peuter bezoekt het peutercentrum 2 of 4 dagdelen per week. De gemeente Utrecht bepaalt of uw kind 4 dagdelen per week mag komen. Dit is afhankelijk van de hoogte van de opleiding van de ouders. Het consultatiebureau bespreekt dit met u tijdens een regulier bezoek aan het bureau wanneer uw kind ongeveer 2 jaar is.

De hoogte van de ouderbijdrage is vastgesteld door de gemeente Utrecht. Bezoekt uw kind 4 dagdelen het peutercentrum, dan betaalt u een vast bedrag aan ouderbijdrage. Bezoekt uw kind 2 dagdelen het peutercentrum, dan is uw bijdrage inkomensafhankelijk.
Bekijk de tarieven van 2019 >>

Algemene Voorwaarden

Bij plaatsing zijn onze Algemene voorwaarden voor plaatsingsovereenkomsten op peuterspeelzalen, voorscholen en speelleergroepen van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Het KvK-nummer van Spelenderwijs Utrecht is 57529892.

Harmonisatie voorschoolse voorziening

Per 1 januari 2018 brengt de minister van Sociale zaken en werkgelegenheid kinderdagverblijven en peuterspeelzalen meer op één lijn  (harmoniseren). Zowel de financiering, de kwaliteitsregelgeving als de inspectie worden op elkaar afgestemd en onder één wettelijk kader gebracht.

De peuterspeelzaal valt vanaf 2018 onder het financieringsstelsel van de wet kinderopvang en sommige ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen.  Als beide ouders werken, studeren of in een reïntegratietraject zitten hebben zij recht op toeslag voor de voorschoolse opvang van hun keuze: kinderopvang of peuterspeelzaal. Dit geldt ook voor alleenstaande werkende ouders. Het Rijk is hiervoor verantwoordelijk. 

Als een of beide ouders niet werken is de gemeente verantwoordelijk. Hetzelfde geldt voor de educatie van doelgroep kinderen van lager opgeleide ouders . Op dit moment beraadt de gemeente Utrecht zich hoe de financieringsstructuur er voor deze groepen in 2018 uit zal komen te zien.

Tot 1 januari verandert er nog niets daadwerkelijk. Via onze website zullen we u goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen en veranderingen. 

Meer weten?

Nieuwsbrieven Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang van de Rijksoverheid:


Inschrijfformulier

We verzoeken u alle velden in te vullen. Alle met ■ gemarkeerde velden kunt u niet overslaan.
Heeft u al eerder een kind bij ons ingeschreven? ■

Gegevens kind

Gegevens ouders / verzorgers

Ouder / verzorger 1

Ouder / verzorger 2

Verdere vragen

Bijzonderheden over uw kind of de inschrijving

           

x

x

x

x

Colofon »

Contact ouders

Informatie

Inschrijving & Plaatsing


planning@spelenderwijsutrecht.nl
030 - 820 14 60
09:00 - 12:00 uur

Hoofdkantoor

Spelenderwijs Utrecht
Niasstraat 6-C
3531 WP Utrecht
info@spelenderwijsutrecht.nl
030 - 820 14 62

Contactformulier

Copyright 2018   Gebruiksovereenkomst