Cleophas

Teun de Jagerdreef 1c
3561 JK Utrecht
Tel: 06 - 13 13 58 17
cleophas@spelenderwijsutrecht.nl
Locatie & Route
Inspectierapport
Registratienummer: 105081942

Ouders

Spelenderwijs Utrecht vindt het partnerschap met ouders van groot belang en gebruikt de samenwerking met ouders om een uitdagende omgeving te bieden, waarin uw kind spelend leert. Ieder heeft daarin haar eigen rol. U, als ouder bent de eerste deskundige als het gaat om uw kind en de pedagogische medewerkers vullen daarop aan met een mooi educatief aanbod en een professionele kijk op de ontwikkeling van uw kind. Het voeren van de dialoog over wat uw kind nodig heeft, is daarbij het uitgangspunt!

Wij vinden het belangrijk dat het peutercentrum een plek is waar onze ouders graag komen, waar zij zich welkom en thuis voelen. Als ouders zich welkom voelen, zullen hun kinderen zich ook meer op hun gemak voelen. Het kennismakingsgesprek, de breng- en haalcontacten en de spelinloop zijn de meest geschikte momenten voor pedagogisch medewerkers om contact te leggen met de ouders.

Lees meer »

Onze ouders

Eénmaal per week geven we de gelegenheid om andere ouders te ontmoeten tijdens de inloopochtend. Er wordt dan koffie en thee geschonken. Een andere ochtend in de week wordt er van u verwacht dat u samen met uw kind een kleine activiteit doet op de groep. Wat dat is is per week verschillend. Het idee hierachter is dat u interesse toont in de leeromgeving van uw kind en actief betrokken wordt bij de vaardigheid (wel of nog niet ontwikkeld) die de activiteit van uw kind vraagt. Het samen doen werkt stimulerend op de band die u heeft.

Tijden:

De Astronaut 

  • dinsdagochtend koffie/thee van 8:30- 9:10
  • vrijdagochtend ouder+kind activiteit van 8:30-9:10 ( 15 minuten verplicht )
De Raket
  • maandagochtend koffie/thee van 8:30- 9:10
  • donderdagochtend ouder+kind activiteit van 8:30-9:10 ( 15 minuten verplicht )
Oudercommissie

Oudercommissie

U kunt door de pedagogisch medewerkers gevraagd worden om plaats te nemen in de oudercommissie. Dit houdt in dat u wat hand- en spanwerk verricht wanneer dat nodig blijkt te zijn. Bijvoorbeeld iets (mee-)organiseren voor de kerstlunch of meedenken en meehelpen bij andere creatieve activiteiten.      

Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht