Da Costa

Afrikalaan 28B
3526 VN Utrecht
Tel: 06 - 10 99 44 53
dacosta@spelenderwijsutrecht.nl
Locatie & Route
Inspectierapport
Registratienummer: 473439864

Ouders

Spelenderwijs Utrecht vindt het partnerschap met ouders van groot belang en gebruikt de samenwerking met ouders om een uitdagende omgeving te bieden, waarin uw kind spelend leert. Ieder heeft daarin haar eigen rol. U, als ouder bent de eerste deskundige als het gaat om uw kind en de pedagogische medewerkers vullen daarop aan met een mooi educatief aanbod en een professionele kijk op de ontwikkeling van uw kind. Het voeren van de dialoog over wat uw kind nodig heeft, is daarbij het uitgangspunt!

Wij vinden het belangrijk dat het peutercentrum een plek is waar onze ouders graag komen, waar zij zich welkom en thuis voelen. Als ouders zich welkom voelen, zullen hun kinderen zich ook meer op hun gemak voelen. Het kennismakingsgesprek, de breng- en haalcontacten en de spelinloop zijn de meest geschikte momenten voor pedagogisch medewerkers om contact te leggen met de ouders.

Lees meer »

Onze ouders

​Ouders spelen een belangrijke rol op de peutercentra, speelleergroepen, peuterspeelzalen en voorscholen. Ouders willen een veilige, prettige en stimulerende omgeving voor hun kinderen. Zij willen een plek waar hun kind graag komt. Bovendien willen zij dat hun kind contact kan maken met buurtgenootjes en lekker samen kan spelen. 

 Er ligt een verband tussen de belangrijkste pedagogische uitgangspunten die wij hebben voor de kinderen, en de uitgangspunten die wij hanteren voor de ouders. 
  • We vinden het belangrijk dat het peutercentrum een plek is waar ouders graag komen, waar zij zich welkom en thuis voelen. Als ouders zich welkom voelen, zullen hun kinderen zich ook meer op hun gemak voelen. Het kennismakingsgesprek, de breng- en haalcontacten en de spelinloop  zijn de meest geschikte momenten voor pedagogisch medewerkers om contact te leggen met de ouders. De pedagogisch medewerkers zien erop toe dat zij op die momenten open staan voor álle ouders.
  • We hebben respect voor de autonomie van de ouders. Wij vinden het belangrijk dat ouders zich gerespecteerd voelen in hun opvattingen over opvoeding en hun culturele identiteit. We willen graag die service aan ouders bieden die zij fijn vinden. Deze service wordt afgewogen tegen de pedagogische, financiële, personele en organisatorische grenzen.
  • We zijn duidelijk, bieden structuur en geven grenzen aan. Structuur is van belang om verwarring te voorkomen over de eigen verwachtingen en die van een ander. We informeren ouders duidelijk en volgens afspraken die we mondeling zijn overeengekomen en hebben vastgelegd in procedures. Hierbij houden we rekening met niet of weinig Nederlands sprekende ouders.
  • Goede informatie is van groot belang in het contact tussen pedagogisch medewerkers en ouders. Pedagogisch medewerkers leggen aan de ouders uit hoe er met de kinderen gewerkt wordt en waarom dat zo gebeurt. Hierdoor ontstaat een vertrouwensband tussen ouders en pedagogisch medewerkers, waardoor mogelijke bijzonderheden in de ontwikkeling of leefomstandigheden van het kind eerder besproken zullen worden.
  • Wij bieden ouders een plek waar zij de gelegenheid krijgen informatie uit te wisselen met andere ouders en de pedagogisch medewerkers, over hun kind en groepsaangelegenheden. Wij willen een hoogstaand peutercentrum, speelleergoep, peuterspeelzaal en voorschoolvoorziening zijn.
  • ​De voorschool is gericht op taalstimulering. De voertaal binnen de peutercentra, speelleergoep, voorschool en peuterspeelzaal is Nederlands. Dit geldt voor het contact tussen pedagogisch medewerkers en ouder (uitzonderingen vinden plaats als ouders de Nederlandse taal niet machtig zijn), maar ook tussen de ouders onderling wordt er Nederlands gesproken in de groep. Indien nodig vragen we ouders te tolken. 
Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht