Da Costa

Afrikalaan 28B
3526 VN Utrecht
Tel: 06 - 10 99 44 53
dacosta@spelenderwijsutrecht.nl
Locatie & Route
Inspectierapport
Registratienummer: 473439864

Pedagogisch werkplan

Naast het algemeen pedagogisch beleidsplan van SAMEN Kinderopvang heeft uw peutercentrum een eigen pedagogisch werkplan. Hierin leest u hoe we in de praktijk vorm geven aan het pedagogisch beleid. Spelend leren is hierbij ons uitgangspunt.

Veiligheid en Gezondheid

In het Plan Veiligheid en Gezondheid maken we inzichtelijk hoe wij op het peutercentrum werken om de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel- en leefomgeving te bieden.
Ons principe is dat wij grote risico’s vermijden en kinderen leren omgaan met kleine risico’s.
Meer over veiligheid en hygiëne »

Extra maatregelen i.v.m. coronacrisis

 

 

Vakantie- en sluitingsdata

2020 van t/m
Herfstvakantie 19 okt 23 okt
Kerstvakantie 21 dec 1 jan
     
2021 van t/m
Studiedag 18 jan -
Voorjaarsvakantie 22 feb 26 feb
Studiedag 2 mrt -
2e Paasdag 5 april -
Meivakantie 26 april 7 mei
Hemelvaart 13 mei -
2e Pinksterdag 24 mei -
Zomervakantie 19 juli 29 aug


Bovenstaande lijst is zorgvuldig samengesteld. Toch kan het zijn dat hier tijdens het schooljaar nog verandering in komt. De pedagogisch medewerkers zullen u hierover tijdig informeren. 

Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht