De Beestenboel

Duurstedelaan 14
3525 AR Utrecht
Locatie & Route
Inspectierapport
Registratienummer: 210059990

Ouders

Spelenderwijs Utrecht vindt het partnerschap met ouders van groot belang en gebruikt de samenwerking met ouders om een uitdagende omgeving te bieden, waarin uw kind spelend leert. Ieder heeft daarin haar eigen rol. U, als ouder bent de eerste deskundige als het gaat om uw kind en de pedagogische medewerkers vullen daarop aan met een mooi educatief aanbod en een professionele kijk op de ontwikkeling van uw kind. Het voeren van de dialoog over wat uw kind nodig heeft, is daarbij het uitgangspunt!

Wij vinden het belangrijk dat het peutercentrum een plek is waar onze ouders graag komen, waar zij zich welkom en thuis voelen. Als ouders zich welkom voelen, zullen hun kinderen zich ook meer op hun gemak voelen. Het kennismakingsgesprek, de breng- en haalcontacten en de spelinloop zijn de meest geschikte momenten voor pedagogisch medewerkers om contact te leggen met de ouders.

Lees meer »

Onze ouders

De ouderparticipatie op peutercentrum De Beestenboel vindt op verschillende manieren plaats; één keer per week wordt er een activiteit gepland, passend bij het thema, voor u en uw kind. Ook worden er oudercursussen georganiseerd. Tijdens de start van een nieuw thema krijgt u een nieuwsbrief mee naar huis met daarin uitleg over het komend thema. Ook op deze manier bent u betrokken bij uw kind en de activiteiten op het peutercentrum.  Elke groep heeft een groeps-app, hierin wordt u op de hoogte gehouden van komende activiteiten. Ook worden er foto's geplaatst van leuke momenten die plaatsvinden op de groep. (U geeft van te voren aan of u toestemming geeft voor het plaatsen van foto's) Een aantal keer per jaar wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit bedoeld voor alle ouders en kinderen; bijvoorbeeld een bezoek aan de bibliotheek, spelen in de bouwspeeltuin, een bezoek aan de kinderboerderij, een muziekles op de groep.

 

Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht