De Blokkendoos

Locatie 1: Maasplein 1, 3522 BV Utrecht
Locatie 2: Lingestraat 2a, 3522 TM Utrecht
Tel: Loc. 1: 06 - 13 13 57 89 / Loc. 2: 06 - 10 99 57 17
deblokkendoos@spelenderwijsutrecht.nl
Locatie & Route
Inspectierapport
Registratienummer: 247645552 en 142494112

Ouders

Spelenderwijs Utrecht vindt het partnerschap met ouders van groot belang en gebruikt de samenwerking met ouders om een uitdagende omgeving te bieden, waarin uw kind spelend leert. Ieder heeft daarin haar eigen rol. U, als ouder bent de eerste deskundige als het gaat om uw kind en de pedagogische medewerkers vullen daarop aan met een mooi educatief aanbod en een professionele kijk op de ontwikkeling van uw kind. Het voeren van de dialoog over wat uw kind nodig heeft, is daarbij het uitgangspunt!

Wij vinden het belangrijk dat het peutercentrum een plek is waar onze ouders graag komen, waar zij zich welkom en thuis voelen. Als ouders zich welkom voelen, zullen hun kinderen zich ook meer op hun gemak voelen. Het kennismakingsgesprek, de breng- en haalcontacten en de spelinloop zijn de meest geschikte momenten voor pedagogisch medewerkers om contact te leggen met de ouders.

Lees meer »

Onze ouders

Ouderbetrokkenheid is een belangrijk onderdeel van het totaalprogramma Puk & Ko. Het betekent dat u eens per week een kwartier tot een half uurtje langer blijft als u uw kind heeft gebracht.

Aan het begin van een nieuw thema krijgen de ouders uitleg en een boekje over het thema. Hierin staat welke woorden we de kinderen aan willen leren en wat u thuis kunt doen om uw kind daarmee te helpen. De kinderen blijven met de andere pedagogisch medewerker in de groep. Daarna volgen bijeenkomsten voor de ouders samen met de kinderen, waarbij  we een thema-activiteit gaan doen.
​Ouderbetrokkenheid:
  • Voor de groepen Blauw en Geel:
    maandagochtend, 08:30 uur
  • Voor de groepen Groen en Rood:
    dinsdagochtend, 08:30 uur


Oudercommissie De Blokkendoos

Peutercentrum de Blokkendoos heeft een actieve oudercommissie (OC), bestaande uit zo’n 4 ouders (één uit iedere groep). De OC is voor alle, maar zeker ook voor nieuwe ouders een aanspreekpunt. Daarin ondersteunen zij de pedagogisch medewerkers (pm-ers) op de groep. Zo’n vier keer per jaar komen deze ouders bij elkaar op het peutercentrum om van gedachten te wisselen met een pm-er over onderwerpen die spelen op de groepen, zoals gezonde traktaties, nieuw meubilair, het luizenbeleid, etc. Verder denken zij mee over de invulling/aankleding van activiteiten per thema en helpen zij bij het organiseren van een uitje of feestelijke activiteit. Zo worden er ideeën ingebracht over de vieringen in de decembermaand, de vormgeving van het thema ‘lente’ en een zomerfeest als afsluiting van het schooljaar. Door aansluitend ouders op de eigen groep te motiveren en betrekken bij al deze zaken, probeert de OC bij te dragen aan het bevorderen van de ouderbetrokkenheid op De Blokkendoos.

Vragen/ideeën? Spreek ons aan op de groep of stuur een mail naar: ocdeblokkenbox@gmail.com


Foto's

Kunst expositie, juni 2018

     
       
       
       
       
       
       

 

Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht