De Cirkel

Prinses Margrietstraat 124
3554 GJ Utrecht
Tel: 06 - 14 45 38 10
decirkel@spelenderwijsutrecht.nl
Locatie & Route
Inspectierapport
Registratienummer: 105477783

Spelenderwijs leren bij De Cirkel

Uw kind ontwikkelt zich spelenderwijs. Uw kind heeft op ons peutercentrum alle ruimte om lekker te spelen en spelenderwijs te leren in een veilige, boeiende en uitdagende omgeving. Een omgeving die binnen en buiten speciaal ingericht is om uw kind te stimuleren.

Ons peutercentrum is niet alleen leuk, maar ook goed voor de ontwikkeling van uw kind. Uw peuter bereidt zich op gerichte en speelse wijze goed voor op het basisonderwijs.

Onze Werkwijze

Wij dagen uw kind uit

Elk kind is anders en elk kind groeit in zijn eigen tempo. Wij werken handelingsgericht en kijken in welke fase uw kind zich bevindt en bedenken wat het volgende stapje zou kunnen zijn om zich verder te ontwikkelen. Zo dagen wij uw kind voortdurend uit om de volgende ontwikkelingsstap te maken; op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Dat gebeurt in een groep waarin uw kind zich veilig voelt en waar er veel liefdevolle aandacht is voor uw kind.

Dagritme

Wij volgen een vast dagritme. Dat geeft uw kind een vertrouwd gevoel. Toch maken wij elke dag bijzonder en een avontuur! Uw kind speelt met groot en klein speelgoed gericht op de verdere ontwikkeling, individueel of met andere kinderen. We lezen uw kind voor, zingen samen liedjes, stoeien, doen bewegingsspelletjes en gaan naar buiten. Uw kind kan heerlijk kliederen met verf en klei, met water en zand en andere materialen. Rustige en meer actieve bezigheden wisselen elkaar af.

Zelfstandigheid ontwikkelen

Op ons peutercentrum leert uw zoon of dochter met andere kinderen te spelen en kleine taken uit te voeren. Uw kind leert met volwassenen om te gaan en leert grenzen kennen. Uw peuter wordt daardoor zelfstandig en zelfredzaam.

Een belangrijk onderdeel van onze werkwijze is de samenwerking met ouders.

Zo Werkt Spelenderwijs Utrecht

 

Pedagogisch Beleid

Pedagogisch Beleid


Spelenderwijs Utrecht heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan. Uw peutercentrum heeft een eigen pedagogisch werkplan, waarin staat hoe het algemeen beleid vormgegeven wordt. U vindt het werkplan op het tabblad Praktische informatie.
Lees meer » 

Doorgaande lijn

Spelenderwijs Utrecht werkt nauw samen met de basisschool. Met uw instemming zorgen wij als uw kind vier jaar is, voor een warme overdracht aan de basisschool. Ook dat draagt bij aan een goede start in het basisonderwijs voor uw kind.
Lees meer » 

Zorg voor uw kind


De pedagogisch medewerker kijkt samen met u naar de ontwikkelingsbehoeften van uw kind en zorgt voor het beste aanbod. Als er bijzonderheden zijn in de ontwikkeling, bespreekt de pedagogisch medewerker dit met de zorgconsulent.
Lees meer »


Vreedzaam werken

Spelenderwijs Utrecht is een vreedzame organisatie. Onze pedagogisch medewerkers werken volgens de vreedzame methodiek. Uw kind heeft een stem en krijgt de kans zijn eigen keuze te maken. 
Lees meer »

Programma Piramide

 

  Piramide is een aanpak gericht op brede ontwikkelingsstimulering van uw kind, zodat het met succes de overstap naar de basisschool kan maken. Piramide richt zich met een speelse educatieve aanpak op kinderen van 0 tot 7 jaar en wordt ook in groep 1 en 2 van de basisschool gebruikt. 

 

  Kinderen ontdekken spelenderwijs hun wereld. Piramide heeft hiervoor vele leuke en uitdagende activiteiten. Daarnaast biedt het ook ideeën voor een uitdagende speelleeromgeving, waardoor uw kind geprikkeld wordt om zelf op ontdekking uit te gaan. De methode is zo opgebouwd dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Taalontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. 

 

Piramide werkt met 12 projectboeken met ieder een eigen thema. Hierbij kunt u denken aan het thema Kunst: Kunst natuurlijk, het thema Feest: Vier je mee, het thema ziek en gezond: Kusje….beter. Op deze manier ontdekt uw peuter op een speelse manier de wereld om zich heen. Om het thema goed onder de aandacht van de kinderen te brengen werken wij daarbij ook met een thema tafel. Hierop staan een praatplaat, boeken en, voor zover mogelijk, echte materialen die met het thema te maken hebben. De peuters mogen hiermee spelen en ontdekken. Daarbij wordt uw kind door de pedagogisch medewerker begeleid bij het spelen, ontdekken en leren.   

 

 

 

LINKS & DOWNLOADS

Piramidemethode
Informatiefolder Piramide
Wat is Piramide
Ouders doen ook mee
Activiteiten en knutselwerkjes

Voorbeeld van een praatplaat.


Home
Spelend leren
Locaties
Inschrijven
Copyright 2019 © Spelenderwijs Utrecht