De Kleine Wijzer

Jan van Ransdorpstraat 32
3554 VZ Utrecht
Locatie & Route
Inspectierapport
Registratienummer: 134765576

Ouders

Spelenderwijs Utrecht vindt het partnerschap met ouders van groot belang en gebruikt de samenwerking met ouders om een uitdagende omgeving te bieden, waarin uw kind spelend leert. Ieder heeft daarin haar eigen rol. U, als ouder bent de eerste deskundige als het gaat om uw kind en de pedagogische medewerkers vullen daarop aan met een mooi educatief aanbod en een professionele kijk op de ontwikkeling van uw kind. Het voeren van de dialoog over wat uw kind nodig heeft, is daarbij het uitgangspunt!

Wij vinden het belangrijk dat het peutercentrum een plek is waar onze ouders graag komen, waar zij zich welkom en thuis voelen. Als ouders zich welkom voelen, zullen hun kinderen zich ook meer op hun gemak voelen. Het kennismakingsgesprek, de breng- en haalcontacten en de spelinloop zijn de meest geschikte momenten voor pedagogisch medewerkers om contact te leggen met de ouders.

Lees meer »

Onze ouders

​Wij vinden het op peutercentrum De Kleine Wijzer​ belangrijk om ouders te betrekken bij hetgeen we doen.

Als we met een nieuw thema starten, informeren wij de ouders over dit thema. Dit doen we op de maandagmiddag in de openingskring, samen met alle peuters. Wij vinden het ook heel fijn als ouders met ons mee willen denken over het nieuwe thema en met ideeën komen. Wij zouden graag gebruik willen maken van hun talenten. 

Daarnaast vinden we het belangrijk om regelmatig met de ouders over de kinderen te praten. Ze ontwikkelen zich heel snel; wat zien wij op de groep, wat ziet de ouder thuis?  Hoe kunnen we samen op school en thuis de peuter goed begeleiden en stimuleren. We vragen ouders om voor deze gesprekjes de spelinloop te gebruiken en ook samen even met hun kind te spelen aan tafel of in de hoeken.  Als een ouder liever rustig met een pedagogisch medewerker wil praten, kunnen wij hier altijd tijd voor nemen na de groep.

Wij nodigen alle ouders uit om 2 tot 3 x per jaar een gesprek te hebben over hoe hun peuter zich ontwikkelt.  

Samen met andere ouders praten over de peuters is ook fijn. Daarvoor organiseren we een paar keer per jaar een bijeenkomst in het ouderlokaal. Wij vragen de ouders om onderwerpen aan te dragen die zij belangrijk vinden. 

We vieren Suikerfeest, Offerfeest, Kerst en Pasen door samen met de ouders en peuters op het peutercentrum te komen eten. We starten elk nieuw schooljaar met een picknick. We vinden het ook belangrijk dat ouders ook elkaar leren kennen.  

We vragen ook alle ouders om mee te gaan bij de herfstwandeling ,bezoek aan de bibiliotheek en de kinderboerderij. 


Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht