De Klopvaart

Eufraatdreef 1 / Postbus 9928
3564 XZ / 3506 GX Utrecht
Tel: 06 - 50 69 21 89
deklopvaart@spelenderwijsutrecht.nl
Locatie & Route
Inspectierapport
Registratienummer: 323869749

Ouders

Spelenderwijs Utrecht vindt het partnerschap met ouders van groot belang en gebruikt de samenwerking met ouders om een uitdagende omgeving te bieden, waarin uw kind spelend leert. Ieder heeft daarin haar eigen rol. U, als ouder bent de eerste deskundige als het gaat om uw kind en de pedagogische medewerkers vullen daarop aan met een mooi educatief aanbod en een professionele kijk op de ontwikkeling van uw kind. Het voeren van de dialoog over wat uw kind nodig heeft, is daarbij het uitgangspunt!

Wij vinden het belangrijk dat het peutercentrum een plek is waar onze ouders graag komen, waar zij zich welkom en thuis voelen. Als ouders zich welkom voelen, zullen hun kinderen zich ook meer op hun gemak voelen. Het kennismakingsgesprek, de breng- en haalcontacten en de spelinloop zijn de meest geschikte momenten voor pedagogisch medewerkers om contact te leggen met de ouders.

Lees meer »

Onze ouders

Ouders, school en buurt zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van elk kind. Peutercentrum De Klopvaart zoekt de gelijkwaardige samenwerking met ouders. We onderscheiden ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Wij bieden opvoedingsondersteuning en educatieve activiteiten voor ouders.  

Wij zijn op dit moment bezig met het opstarten van een oudercommissie, om de samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en ouders te versterken. 
Er is altijd ruimte voor ouders die willen meedenken, meehelpen en meewerken.
Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht