De Klopvaart

Eufraatdreef 1 / Postbus 9928
3564 XZ / 3506 GX Utrecht
Tel: 06 - 50 69 21 89
deklopvaart@spelenderwijsutrecht.nl
Locatie & Route
Inspectierapport
Registratienummer: 323869749

Spelenderwijs leren bij De Klopvaart

Uw kind ontwikkelt zich spelenderwijs. Uw kind heeft op ons peutercentrum alle ruimte om lekker te spelen en spelenderwijs te leren in een veilige, boeiende en uitdagende omgeving. Een omgeving die binnen en buiten speciaal ingericht is om uw kind te stimuleren.

Ons peutercentrum is niet alleen leuk, maar ook goed voor de ontwikkeling van uw kind. Uw peuter bereidt zich op gerichte en speelse wijze goed voor op het basisonderwijs.

Onze Werkwijze

Wij dagen uw kind uit

Elk kind is anders en elk kind groeit in zijn eigen tempo. Wij werken handelingsgericht en kijken in welke fase uw kind zich bevindt en bedenken wat het volgende stapje zou kunnen zijn om zich verder te ontwikkelen. Zo dagen wij uw kind voortdurend uit om de volgende ontwikkelingsstap te maken; op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Dat gebeurt in een groep waarin uw kind zich veilig voelt en waar er veel liefdevolle aandacht is voor uw kind.

Dagritme

Wij volgen een vast dagritme. Dat geeft uw kind een vertrouwd gevoel. Toch maken wij elke dag bijzonder en een avontuur! Uw kind speelt met groot en klein speelgoed gericht op de verdere ontwikkeling, individueel of met andere kinderen. We lezen uw kind voor, zingen samen liedjes, stoeien, doen bewegingsspelletjes en gaan naar buiten. Uw kind kan heerlijk kliederen met verf en klei, met water en zand en andere materialen. Rustige en meer actieve bezigheden wisselen elkaar af.

Zelfstandigheid ontwikkelen

Op ons peutercentrum leert uw zoon of dochter met andere kinderen te spelen en kleine taken uit te voeren. Uw kind leert met volwassenen om te gaan en leert grenzen kennen. Uw peuter wordt daardoor zelfstandig en zelfredzaam.

Een belangrijk onderdeel van onze werkwijze is de samenwerking met ouders.

Zo Werkt Spelenderwijs Utrecht

 

Pedagogisch Beleid

Pedagogisch Beleid


SAMEN Kinderopvang, Ludens Kinderopvang en KMN Kind & Co hebben ieder een algemeen pedagogisch beleidsplan. Uw peutercentrum heeft daarnaast een eigen pedagogisch werkplan, waarin staat hoe het pedagogisch beleid op het peutercentrum wordt vormgegeven. U vindt het algemeen pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan op het tabblad Praktische informatie van uw peutercentrum.

Lees meer » 

Doorgaande lijn

Spelenderwijs werkt nauw samen met de basisschool. Met uw instemming zorgen wij als uw kind vier jaar is, voor een warme overdracht aan de basisschool. Ook dat draagt bij aan een goede start in het basisonderwijs voor uw kind.
Lees meer » 

Zorg voor uw kind


De pedagogisch medewerker kijkt samen met u naar de ontwikkelingsbehoeften van uw kind en zorgt voor het beste aanbod. Als er bijzonderheden zijn in de ontwikkeling, bespreekt de pedagogisch medewerker dit met de zorgconsulent.
Lees meer »


Vreedzaam werken

Spelenderwijs is een vreedzame organisatie. Onze pedagogisch medewerkers werken volgens de vreedzame methodiek. Uw kind heeft een stem en krijgt de kans zijn eigen keuze te maken. 
Lees meer »

Programma Kaleidoscoop

Kaleidoscoop is een educatieve methode die zich richt op de brede ontwikkeling van het kind. Het is gebaseerd op de ontwikkelingstheorie van Piaget. Deze Zwitserse psycholoog deed in zijn leven veel onderzoek naar de denkontwikkeling van kinderen. Hij kwam tot een fasetheorie waarbij centraal staat dat kinderen verder leren op basis van hun eerdere opgedane kennis.

Bij Kaleidoscoop staat het actief leren van de kinderen centraal. Kinderen die actief leren, zijn betrokken bij hun activiteiten en interacties omdat zij dat zelf kiezen vanuit een intrinsieke motivatie. De rijke leeromgeving draagt in sterke mate bij aan het zich spelend, ontdekkend en ervaringsgericht ontwikkelen. Kinderen kunnen zich pas ervaringsgericht ontwikkelen als ze hier de mogelijkheid voor krijgen. Dat bieden we door de rijke leeromgeving. Dit zie je als volgt terug in de groep:

  • De groep is ingedeeld in hoeken die vaste namen hebben: de huishoek, de bouwhoek, de ministad, het atelier en de werkplaats. Hoeken kunnen mee veranderen naar gelang het aangeboden thema. De werkplaats wordt bijvoorbeeld de winkel of de kapsalon.
  • Speelgoed staat op kindhoogte, zodat kinderen dit zelf kunnen pakken én weer zelf kunnen opruimen. De labels op de bakken laten de kinderen zien waar welk speelgoed hoort. Dit vergroot het gevoel van autonomie.
  • Er wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk echte materialen. In de huishoek zijn echte borden, bekers en bestek, maar je kunt ook denken aan een waterkoker, broodrooster of föhn. Natuurlijk garanderen we de veiligheid door de snoeren af te knippen en regelmatig het materiaal op scherpe of kapotte delen te controleren. In de werkplaats zijn bijvoorbeeld echte hamers, schroevendraaiers, spijkers en hout.

Het doel van Kaleidoscoop is dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige en zekere individuen. De methode is erop gericht kinderen controle over hun eigen leven te geven. Dat bieden we door binnen het vaste dagprogramma een respectvolle omgang met de kinderen te hebben. Een onderdeel van het dagritme is het “vooruitkijken” en het “terugkijken”. Tijdens het vooruitkijken maken de kinderen in kleine groepen plannen. Kinderen worden uitgedaagd na te denken en te vertellen waar ze willen spelen, wat ze daar willen gaan doen, met wie en wat daarvoor nodig is. Tijdens het terugkijken, wordt besproken of het gelukt is om hun plan uit te voeren: waar hebben ze gespeeld, wat hebben ze gedaan en met wie. Misschien is er zelfs iets om te laten zien aan elkaar. Vaak is er een soort tentoonstellingsplek. Waar een kind hard aan gewerkt heeft, hoeft niet opgeruimd te worden. Het mag blijven staan, zodat papa of mama het ook nog kan bewonderen.

Zorgvuldige observatie van de kinderen is noodzakelijk om op de hoogte te zijn van het niveau van ontwikkeling. Door kinderen te volgen in hun initiatieven en door de juiste vragen te stellen komen we erachter waar de interesses van kinderen op dat moment liggen. Dit is de eerder genoemde intrinsieke motivatie. Van daaruit kunnen we een kind verder volgen óf hetgeen aanbieden wat een kind nu nét nodig heeft om dat extra stapje te kunnen maken om te kunnen groeien.

De sleutelervaringen vormen een belangrijk onderdeel van Kaleidoscoop. Sleutelervaringen beschrijven concreet de sociale, cognitieve, emotionele en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. De sleutelervaringen geven houvast bij het observeren van kinderen, doen dienst als een kader

Kaleidoscoop is erkend door de Erkenningscommissie Interventies als theoretisch goed onderbouwd. Het Nederlands Jeugdinstituut is hoofdlicentiehouder en onderhoudt landelijke en internationale contacten over de ontwikkeling en kwaliteit van het programma.

Voor meer info: Methode Kaleidoscoop

Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht