Dreumes Dribbel

Victor Hugoplantsoen 34
3533 CJ Utrecht
Locatie & Route
Inspectierapport
Registratienummer: 686836169

Ouders

Spelenderwijs Utrecht vindt het partnerschap met ouders van groot belang en gebruikt de samenwerking met ouders om een uitdagende omgeving te bieden, waarin uw kind spelend leert. Ieder heeft daarin haar eigen rol. U, als ouder bent de eerste deskundige als het gaat om uw kind en de pedagogische medewerkers vullen daarop aan met een mooi educatief aanbod en een professionele kijk op de ontwikkeling van uw kind. Het voeren van de dialoog over wat uw kind nodig heeft, is daarbij het uitgangspunt!

Wij vinden het belangrijk dat het peutercentrum een plek is waar onze ouders graag komen, waar zij zich welkom en thuis voelen. Als ouders zich welkom voelen, zullen hun kinderen zich ook meer op hun gemak voelen. Het kennismakingsgesprek, de breng- en haalcontacten en de spelinloop zijn de meest geschikte momenten voor pedagogisch medewerkers om contact te leggen met de ouders.

Lees meer »

Onze ouders

Uit ervaring is gebleken dat een groep van vijftien peuters het gezelligste en veiligste draait wanneer er drie personen aanwezig zijn. Daarom is het onze opzet dat er per ochtend minstens één vrijwilliger of hulpouder aanwezig is. Bovendien is onze ervaring dat het voor de ouders en de kinderen een positieve ervaring is om regelmatig samen een ochtend op de speelzaal te zijn. Indien de groep dat vereist zal de leidster een extra hulpouder vragen voor de ochtenden, redenen hiervoor kunnen zijn veel nieuwe peuters, een bepaalde activiteit die wordt gedaan enz. 

De leidsters maken ruim van tevoren een rooster, zodat u de dagen van uw keuze zelf kunt bepalen door deze tijdig op het rooster in te vullen. Aan het einde van de derde week van de maand moet het hulpouderrooster voor de maand erop volledig zijn ingevuld! De plaatsen die dan nog open zijn worden door ons ingevuld. Kijk dus regelmatig of en wanneer u verwacht wordt. 

Als u op de ingevulde ochtend niet kunt komen, dient u zelf met een andere ouder te ruilen. Uiteraard kunt u ook zoals eerder gezegd uw oppas of een grootouder laten komen. Als hulpouder dient u de hele ochtend, van half negen tot kwart voor twaalf op de speelzaal aanwezig te zijn.Oudercommissie Dreumes Dribbel

​De oudercommissie, bestaat uit ouders van kinderen die naar het peutercentrum komen. De oudercommissie behartigt de belangen van ouders en geeft advies aan het bestuur en pedagogisch medewerkers van Dreumes Dribbel. Mocht u vragen hebben voor de oudercommissie, opmerkingen, of een goed idee, neem dan contact op met een van de leden.

Oudercommissie per april 2015:
Voorzitter: Esko Dijk
Secretaris: Marije de Bruin
Penningmeester: Ivar Pel
Lid: Anouk van Dijk Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht