Het Schateiland

Fernandezlaan 100
3526 GW Utrecht
Tel: 06 - 13 13 58 38 / 06 - 18 24 27 65
hetschateiland@spelenderwijsutrecht.nl
Locatie & Route
Inspectierapport
Registratienummer: 494285217

Ouders

Spelenderwijs Utrecht vindt het partnerschap met ouders van groot belang en gebruikt de samenwerking met ouders om een uitdagende omgeving te bieden, waarin uw kind spelend leert. Ieder heeft daarin haar eigen rol. U, als ouder bent de eerste deskundige als het gaat om uw kind en de pedagogische medewerkers vullen daarop aan met een mooi educatief aanbod en een professionele kijk op de ontwikkeling van uw kind. Het voeren van de dialoog over wat uw kind nodig heeft, is daarbij het uitgangspunt!

Wij vinden het belangrijk dat het peutercentrum een plek is waar onze ouders graag komen, waar zij zich welkom en thuis voelen. Als ouders zich welkom voelen, zullen hun kinderen zich ook meer op hun gemak voelen. Het kennismakingsgesprek, de breng- en haalcontacten en de spelinloop zijn de meest geschikte momenten voor pedagogisch medewerkers om contact te leggen met de ouders.

Lees meer »

Onze ouders

Wij vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Zo starten wij ieder thema met uitleg en tips voor ouders. We sluiten ieder thema af met een kind-ouderactiviteit. Alle kinderen krijgen aan het begin van een thema een boekje mee naar huis met daarin de woorden die wij leren en tips om thuis met uw kind aan de slag te gaan.

Oudercommissie

Peutercentrum Het Schateiland heeft een oudercommissie samen met de oudercommissie van basisschool Het Schateiland.​​
Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht