Joannes XXIII

Neckardreef 115
3562 CM Utrecht
Tel: 06 - 29 38 83 16 / 06 - 52 66 13 55
joannes23@spelenderwijsutrecht.nl
Locatie & Route
Inspectierapport
Registratienummer: 192301640

Ouders

Spelenderwijs Utrecht vindt het partnerschap met ouders van groot belang en gebruikt de samenwerking met ouders om een uitdagende omgeving te bieden, waarin uw kind spelend leert. Ieder heeft daarin haar eigen rol. U, als ouder bent de eerste deskundige als het gaat om uw kind en de pedagogische medewerkers vullen daarop aan met een mooi educatief aanbod en een professionele kijk op de ontwikkeling van uw kind. Het voeren van de dialoog over wat uw kind nodig heeft, is daarbij het uitgangspunt!

Wij vinden het belangrijk dat het peutercentrum een plek is waar onze ouders graag komen, waar zij zich welkom en thuis voelen. Als ouders zich welkom voelen, zullen hun kinderen zich ook meer op hun gemak voelen. Het kennismakingsgesprek, de breng- en haalcontacten en de spelinloop zijn de meest geschikte momenten voor pedagogisch medewerkers om contact te leggen met de ouders.

Lees meer »

Onze ouders

Wij organiseren samen met ouders ouderbijeenkomsten en uitstapjes. Wij verwachten dat u daaraan deelneemt en meegaat met uw kind. Het is goed voor uw kind als wij veel samenwerken.

Wij spreken Nederlands op de groep, maar zijn altijd bereid u te helpen met de taal.

Spelenderwijs biedt een veilige omgeving voor uw kind en biedt kwaliteit. Dat kan alleen als er voldoende begeleiding op de groep is. Soms is een leidster, stagiaire of vrijwilligster verhinderd. Wij vragen u als ouder dan om in de groep mee te draaien.


Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht