Joannes XXIII

Neckardreef 115
3562 CM Utrecht
Tel: 06 - 29 38 83 16 / 06 - 52 66 13 55
joannes23@spelenderwijsutrecht.nl
Locatie & Route
Inspectierapport
Registratienummer: 192301640

Spelenderwijs leren bij Joannes XXIII

Uw kind ontwikkelt zich spelenderwijs. Uw kind heeft op ons peutercentrum alle ruimte om lekker te spelen en spelenderwijs te leren in een veilige, boeiende en uitdagende omgeving. Een omgeving die binnen en buiten speciaal ingericht is om uw kind te stimuleren.

Ons peutercentrum is niet alleen leuk, maar ook goed voor de ontwikkeling van uw kind. Uw peuter bereidt zich op gerichte en speelse wijze goed voor op het basisonderwijs.

Onze Werkwijze

Wij dagen uw kind uit

Elk kind is anders en elk kind groeit in zijn eigen tempo. Wij werken handelingsgericht en kijken in welke fase uw kind zich bevindt en bedenken wat het volgende stapje zou kunnen zijn om zich verder te ontwikkelen. Zo dagen wij uw kind voortdurend uit om de volgende ontwikkelingsstap te maken; op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Dat gebeurt in een groep waarin uw kind zich veilig voelt en waar er veel liefdevolle aandacht is voor uw kind.

Dagritme

Wij volgen een vast dagritme. Dat geeft uw kind een vertrouwd gevoel. Toch maken wij elke dag bijzonder en een avontuur! Uw kind speelt met groot en klein speelgoed gericht op de verdere ontwikkeling, individueel of met andere kinderen. We lezen uw kind voor, zingen samen liedjes, stoeien, doen bewegingsspelletjes en gaan naar buiten. Uw kind kan heerlijk kliederen met verf en klei, met water en zand en andere materialen. Rustige en meer actieve bezigheden wisselen elkaar af.

Zelfstandigheid ontwikkelen

Op ons peutercentrum leert uw zoon of dochter met andere kinderen te spelen en kleine taken uit te voeren. Uw kind leert met volwassenen om te gaan en leert grenzen kennen. Uw peuter wordt daardoor zelfstandig en zelfredzaam.

Een belangrijk onderdeel van onze werkwijze is de samenwerking met ouders.

Zo Werkt Spelenderwijs Utrecht

 

Pedagogisch Beleid

Pedagogisch Beleid


Spelenderwijs Utrecht heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan. Uw peutercentrum heeft een eigen pedagogisch werkplan, waarin staat hoe het algemeen beleid vormgegeven wordt. U vindt het werkplan op het tabblad Praktische informatie.
Lees meer » 

Doorgaande lijn

Spelenderwijs Utrecht werkt nauw samen met de basisschool. Met uw instemming zorgen wij als uw kind vier jaar is, voor een warme overdracht aan de basisschool. Ook dat draagt bij aan een goede start in het basisonderwijs voor uw kind.
Lees meer » 

Zorg voor uw kind


De pedagogisch medewerker kijkt samen met u naar de ontwikkelingsbehoeften van uw kind en zorgt voor het beste aanbod. Als er bijzonderheden zijn in de ontwikkeling, bespreekt de pedagogisch medewerker dit met de zorgconsulent.
Lees meer »


Vreedzaam werken

Spelenderwijs Utrecht is een vreedzame organisatie. Onze pedagogisch medewerkers werken volgens de vreedzame methodiek. Uw kind heeft een stem en krijgt de kans zijn eigen keuze te maken. 
Lees meer »

Programma Puk

De methode Puk & Ko stimuleert spelenderwijs de ontwikkeling van jonge kinderen. Het is een goede voorbereiding op de basisschool. Puk & Ko is een VVE-programma dat goedgekeurd is als evidence-based programma in de NJI databank. Puk & Ko is een onderdeel van Ko-totaal. Ko-totaal biedt een doorgaande lijn met Uk & Puk voor 0 tot vierjarigen, Puk & Ko voor peuters en Ik & Ko voor kleuters.

Bij Puk & Ko staat de taalontwikkeling van uw kind voorop. Maar taalvaardigheid kunnen we niet los zien van de ontwikkeling op andere terreinen. We hebben daarom ook veel aandacht voor sociale vaardigheden, maar besteden ook met uw kind aandacht aan beginnend rekenen.

Puk & Ko werkt met thema’s die op speelse wijze aansluiten bij de belevingswereld van uw kind. Elk thema duurt ± vier weken. Thema’s zijn bijvoorbeeld ‘Wat heb jij aan vandaag?’, ‘Eet smakelijk!’, ‘Dit ben ik’, ‘Hoera, een baby!’. In een thema krijgt uw peuter op een betekenisvolle wijze taal aangeboden: door liedjes, voorlezen, samen kijken naar plaatjes, woorden leren, tekenen en knutselen, bewegen, kringspelletjes en meer. Rond het thema richten we een thematafel in, zodat uw kind kan ontdekken door kijken, voelen en spelen.

Uw kind wordt uitgedaagd om de wereld te ontdekken en oplossingen voor problemen te vinden. Zo ontwikkelt uw kind zich op een speelse manier.

Een belangrijk onderdeel van de methode is de pop Puk. Puk is het vriendje van uw kind, waarbij het zich veilig kan voelen. Puk zit in de kring en wordt bij alle activiteiten betrokken. 

Lekker lezen

Bibliotheekbezoek voorschool

Het peutercentrum werkt samen met de bibliotheek Overvecht.

Twee keer per jaar gaan we met de ouders en de kinderen naar de bibliotheek toe, waar een boekje wordt voorgelezen. Ouders krijgen algemene informatie over voorlezen en de bibliotheek en kunnen hun kind inschrijven. De bibliotheekpas is gratis!

Op de groep zijn veel boeken van de bibliotheek. Soms kunnen kinderen die lenen. Ook wordt er voorlichting gegeven op de groep over voorlezen en boeken. Lezen is heel belangrijk voor een goede taalontwikkeling.


Logo 3000

Naast het VVE-programma werken wij ook met LOGO 3000. 

LOGO 3000 is een methode om gericht woordenschatontwikkeling bij peuters en kleuter te stimuleren. Het is belangrijk dat kinderen voldoende woorden en woordbetekenis kennen om te kunnen mee praten en onderwijs te kunnen volgen.

 Het instituut ITTA (Kennisinstituut voor Taalontwikkeling) van de universiteit Amsterdam heeft in opdracht de gemeente Amsterdam een basiswoordenlijst samengesteld (BAK). Dit zijn de 3000 woorden die kinderen aan het einde van groep 2 van het basisonderwijs ongeveer moeten kennen en waar LOGO 3000 op gebaseerd is. 

Tijdens de peuterperiode worden ongeveer 500 voor peuters geselecteerde woorden aangeboden. We werken in een doorgaande lijn met de basisscholen en zij bieden de overige, voor kleuters geselecteerde woorden aan. Elke week wordt er een nieuwe woord-web en praatplaat aan de peuters aangeboden waar de hele week op een interactieve en speelse manier met kinderen over wordt gepraat en spelletjes mee worden gedaan.


Home
Spelend leren
Locaties
Inschrijven
Copyright 2019 © Spelenderwijs Utrecht