Mattheus

Nigerdreef 8
3564 EH Utrecht
Tel: 06 - 13 13 58 76
mattheus@spelenderwijsutrecht.nl
Locatie & Route
Inspectierapport
Registratienummer: 731132774

Ouderbetrokkenheid

Spelenderwijs Utrecht vindt het partnerschap met ouders van groot belang en gebruikt de samenwerking met ouders om een uitdagende omgeving te bieden, waarin uw kind spelend leert. Ieder heeft daarin haar eigen rol. U, als ouder bent de eerste deskundige als het gaat om uw kind en de pedagogische medewerkers vullen daarop aan met een mooi educatief aanbod en een professionele kijk op de ontwikkeling van uw kind. Het voeren van de dialoog over wat uw kind nodig heeft, is daarbij het uitgangspunt!

Wij vinden het belangrijk dat het peutercentrum een plek is waar onze ouders graag komen, waar zij zich welkom en thuis voelen. Als ouders zich welkom voelen, zullen hun kinderen zich ook meer op hun gemak voelen. Het kennismakingsgesprek, de breng- en haalcontacten en de spelinloop zijn de meest geschikte momenten voor pedagogisch medewerkers om contact te leggen met de ouders.

Lees meer »

Onze ouders

Op het peutercentrum bieden wij kwaliteit en een veilige omgeving voor uw kind. De betrokkenheid van ouders vinden wij hierbij erg belangrijk. Graag verwelkomen wij u bij onze spelinloop, themabijeenkomsten en uitjes. Uw kind geniet met volle teugen als u regelmatig aanwezig bent en aandacht heeft voor wat het kind doet. Samen met u zorgen we er voor dat uw kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt. 

​Er zijn vaak gezellige ochtenden waarbij alle ouders van harte welkom zijn. Ook zullen wij een beroep op u doen om te helpen bij de verschillende thema’s en activiteiten in de groep.

Ouder-kindactiviteiten 

Bij de activiteiten op ons peutercentrum worden de ouders nauw betrokken. Een aantal keer per jaar organiseren we een activiteit met ouder(s) en kinderen buiten het peutercentrum. We gaan twee keer per jaar naar de bibliotheek, in de lente naar de kinderboerderij en als afsluiting van het jaar organiseren we een gezellig uitje. Ook zijn er educatieve ouderactiviteiten op ons peutercentrum waaronder themabijeenkomsten, tandverzorging, voeding, opvoeding, workshop voorlezen.

Huisbe​​​​​zoek 

In principe gaan we bij alle kinderen van het peutercentrum op huisbezoek. De kinderen vinden het heel leuk als de juffen een keertje bij hun thuis komen, ze zijn vaak heel trots. We vinden het fijn om de kinderen in hun veilige omgeving te leren kennen. Zo heeft u ook rustig de tijd om vragen te stellen aan de pedagogisch medewerkers.
Als uw kind ongeveer drie maanden op het peutercentrum zit maken we een afspraak voor een huisbezoek. Oudercommissie

Wij hebben betrokken ouders bij ons peutercentrum. We zijn gestart met een oudercommissie, maar we merken dat heel veel ouders meedenken en helpen bij diverse activiteiten. Een beroep doen op de ouders is bij Mattheus geen probleem; er zijn altijd voldoende aanmeldingen voor de ouderactiviteiten.


Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht