Parkwijck

Eerste Oosterparklaan 88
3544 AK Utrecht
Tel: 06- 10 99 58 35
parkwijk@spelenderwijsutrecht.nl
Locatie & Route
Inspectierapport
Registratienummer: 427666971

Ouders

Spelenderwijs Utrecht vindt het partnerschap met ouders van groot belang en gebruikt de samenwerking met ouders om een uitdagende omgeving te bieden, waarin uw kind spelend leert. Ieder heeft daarin haar eigen rol. U, als ouder bent de eerste deskundige als het gaat om uw kind en de pedagogische medewerkers vullen daarop aan met een mooi educatief aanbod en een professionele kijk op de ontwikkeling van uw kind. Het voeren van de dialoog over wat uw kind nodig heeft, is daarbij het uitgangspunt!

Wij vinden het belangrijk dat het peutercentrum een plek is waar onze ouders graag komen, waar zij zich welkom en thuis voelen. Als ouders zich welkom voelen, zullen hun kinderen zich ook meer op hun gemak voelen. Het kennismakingsgesprek, de breng- en haalcontacten en de spelinloop zijn de meest geschikte momenten voor pedagogisch medewerkers om contact te leggen met de ouders.

Lees meer »

Onze ouders

Op donderdag 18 mei was er voor alle kinderen van peuterspeelzaal Parkwijk een fietsactiviteit georganiseerd, met medewerking van de gemeente Utrecht.
Op het pleintje naast de speelzaal was er een fietsparcours uitgezet. Voor ieder kind was daar een stoere loopfiets en een echte valhelm te vinden. Met de nadruk op VAL. Met name mijn eigen zoon wilde deze dan ook uitproberen door een valscenario meerdere keren uit te beelden. Na een korte uitleg werden de kinderen startklaar gemaakt. De organisator zwaaide met een echte startvlag. De kinderen deden hun best weer bij de finish uit te komen en weer opnieuw te starten. Ook werd er een zigzag-parcours afgelegd. Tot slot mochten de grote waaghalzen proberen om met het fietsje onder een parachute door te fietsen. Kortom: het was een groot succes.

Groet,
Evelien Safia, Mama Essim
 
 
Wij werken graag vanuit een gezamelijke verantwoordelijkheid aan de ontwikkeling van uw kind. Daarom is ouderbetrokkenheid bij ons een belangrijk item. Naast dat het belangrijk is is ouderbetrokkenheid ook erg leuk. We organiseren regelmatig verschillende activiteiten met ouders. Bijvoorbeeld een bezoekje aan het bos in de herfst, eieren zoeken met Pasen, schoolreis of een speciale vaderochtend.

Foto's

Een knutselochtend
Ouderbetrokkenheid / Een knutselochtend


Ouderbetrokkenheid / Een vaderochtend


Een blijk van waardering !!!

Oudercommissie

Hallo allemaal,

Ik wil mezelf graag even voorstellen, mijn naam is Rina Rozier. Ik ben moeder van drie kinderen: Alyssa van 5 jaar, Isabella van 3 jaar en Mayson, hij is van januari 2017. Isabella is sinds april 2017 begonnen op Spelenderwijs in de groep 'De Rupsen'. Ze gaat daar met erg veel plezier naar toe. Dit jaar ben ik in de oudercommissie gestapt om mijn steentje bij te dragen. Ik vind het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij school en in dit geval de peuterspeelzaal. Want samen met elkaar maken we een groot verschil!

Groetjes Rina

Hallo, ik ben Daphne Jansen 25 jaar uit Utrecht.

Ik woon bijna al 2 jaar samen met mijn zoontje Davey van bijna 4 jaar in Parkwijck (moeder en kind). Ik ben verloofd met Kevin (niet de vader van mijn zoontje). Mijn zoontje zelf zit bij de groep Vlinders op de voorschool. Ik zit bij de oudercommissie omdat het mij wel leuk leek om betrokken te worden bij alle dingen die gedaan worden omtrent de voorschool/peuterspeelzaal zodat we samen het leuk voor de kinderen kunnen maken.

Dag allemaal,

Via deze weg wil ik mezelf graag in het kort aan jullie voorstellen. Mijn naam is Diep Dao, moeder van twee kinderen waarvan de jongste met plezier naar zijn peuterspeelzaalgroep De Bloementuin gaat. Ik ben dit jaar in de oudercommissie gestapt met als doel een bijdrage te leveren aan het realiseren van een fijn schooljaar voor mijn kind en zijn groepsgenootjes. Ouderbetrokkenheid maakt naar mijn mening echt het verschil. We hopen met onze handelingen zoveel mogelijk ouders te vertegenwoordigen en streven naar een prettige samenwerking met de school! Op een goed schooljaar vol mooie herinneringen!

Groeten, Diep


  
               Rina                                 Daphne                               Diep Dao

Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht