Pluto

Burgemeester Fockema Andreaelaan 11
3582 KA Utrecht
Tel: 06 - 50 51 19 20
pluto@spelenderwijsutrecht.nl
Locatie & Route
Inspectierapport
Registratienummer: 195847325

Ouders

Spelenderwijs Utrecht vindt het partnerschap met ouders van groot belang en gebruikt de samenwerking met ouders om een uitdagende omgeving te bieden, waarin uw kind spelend leert. Ieder heeft daarin haar eigen rol. U, als ouder bent de eerste deskundige als het gaat om uw kind en de pedagogische medewerkers vullen daarop aan met een mooi educatief aanbod en een professionele kijk op de ontwikkeling van uw kind. Het voeren van de dialoog over wat uw kind nodig heeft, is daarbij het uitgangspunt!

Wij vinden het belangrijk dat het peutercentrum een plek is waar onze ouders graag komen, waar zij zich welkom en thuis voelen. Als ouders zich welkom voelen, zullen hun kinderen zich ook meer op hun gemak voelen. Het kennismakingsgesprek, de breng- en haalcontacten en de spelinloop zijn de meest geschikte momenten voor pedagogisch medewerkers om contact te leggen met de ouders.

Lees meer »

Onze ouders

Ouderbetrokkenheid
Wij werken met de methode Puk & Ko.
Elke 4 tot 5 weken behandelen we een nieuwe thema. Voor de start van elk nieuw thema geven wij uitleg over het nieuwe thema, wat wij gaan doen en wat wij van u verwachten.Tevens krijgt u een themabrief met daarin belangrijke informatie voor die weken.

Inloopactiviteit en thuisopdracht
Eenmaal per thema hebben we tijdens de inloop een activiteit voor ouder en kind. Wij vinden betrokkenheid van de ouders erg belangrijk en verwachten dan ook dat iedereen daarbij aanwezig is, in het belang van uw kind.
Ook krijgen de kinderen een opdracht voor thuis mee om samen met de ouder/verzorger te doen.

Ouderbijeenkomsten en uitstapje
We organiseren ouderbijeenkomsten en een jaarlijks uitstapje. We verwachten dat ouders deelnemen en meegaan met hun kind.

Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht