Pluto

Burgemeester Fockema Andreaelaan 11
3582 KA Utrecht
Tel: 06 - 50 51 19 20
pluto@spelenderwijsutrecht.nl
Locatie & Route
Inspectierapport
Registratienummer: 195847325

Spelenderwijs leren bij Pluto

Uw kind ontwikkelt zich spelenderwijs. Uw kind heeft op ons peutercentrum alle ruimte om lekker te spelen en spelenderwijs te leren in een veilige, boeiende en uitdagende omgeving. Een omgeving die binnen en buiten speciaal ingericht is om uw kind te stimuleren.

Ons peutercentrum is niet alleen leuk, maar ook goed voor de ontwikkeling van uw kind. Uw peuter bereidt zich op gerichte en speelse wijze goed voor op het basisonderwijs.

Onze werkwijze

Wij dagen uw kind uit

Elk kind is anders en elk kind groeit in zijn eigen tempo. Wij werken handelingsgericht en kijken in welke fase uw kind zich bevindt en bedenken wat het volgende stapje zou kunnen zijn om zich verder te ontwikkelen. Zo dagen wij uw kind voortdurend uit om de volgende ontwikkelingsstap te maken; op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Dat gebeurt in een groep waarin uw kind zich veilig voelt en waar er veel liefdevolle aandacht is voor uw kind.

Dagritme

Wij volgen een vast dagritme. Dat geeft uw kind een vertrouwd gevoel. Toch maken wij elke dag bijzonder en een avontuur! Uw kind speelt met groot en klein speelgoed gericht op de verdere ontwikkeling, individueel of met andere kinderen. We lezen uw kind voor, zingen samen liedjes, stoeien, doen bewegingsspelletjes en gaan naar buiten. Uw kind kan heerlijk kliederen met verf en klei, met water en zand en andere materialen. Rustige en meer actieve bezigheden wisselen elkaar af.

Zelfstandigheid ontwikkelen

Op ons peutercentrum leert uw zoon of dochter met andere kinderen te spelen en kleine taken uit te voeren. Uw kind leert met volwassenen om te gaan en leert grenzen kennen. Uw peuter wordt daardoor zelfstandig en zelfredzaam.

Een belangrijk onderdeel van onze werkwijze is de samenwerking met ouders.

Zo Werkt Spelenderwijs Utrecht

 

Pedagogisch Beleid

Pedagogisch Beleid


SAMEN Kinderopvang, Ludens Kinderopvang en KMN Kind & Co hebben ieder een algemeen pedagogisch beleidsplan. Uw peutercentrum heeft daarnaast een eigen pedagogisch werkplan, waarin staat hoe het pedagogisch beleid op het peutercentrum wordt vormgegeven. U vindt het algemeen pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan op het tabblad Praktische informatie van uw peutercentrum.

Lees meer » 

Doorgaande lijn

Spelenderwijs werkt nauw samen met de basisschool. Met uw instemming zorgen wij als uw kind vier jaar is, voor een warme overdracht aan de basisschool. Ook dat draagt bij aan een goede start in het basisonderwijs voor uw kind.
Lees meer » 

Zorg voor uw kind


De pedagogisch medewerker kijkt samen met u naar de ontwikkelingsbehoeften van uw kind en zorgt voor het beste aanbod. Als er bijzonderheden zijn in de ontwikkeling, bespreekt de pedagogisch medewerker dit met de zorgconsulent.
Lees meer »


Vreedzaam werken

Spelenderwijs is een vreedzame organisatie. Onze pedagogisch medewerkers werken volgens de vreedzame methodiek. Uw kind heeft een stem en krijgt de kans zijn eigen keuze te maken. 
Lees meer »

Programma Puk

De methode Puk & Ko stimuleert spelenderwijs de ontwikkeling van jonge kinderen. Het is een goede voorbereiding op de basisschool. Puk & Ko is een VVE-programma dat goedgekeurd is als evidence-based programma in de NJI databank. Puk & Ko is een onderdeel van Ko-totaal. Ko-totaal biedt een doorgaande lijn met Uk & Puk voor 0 tot vierjarigen, Puk & Ko voor peuters en Ik & Ko voor kleuters.

Bij Puk & Ko staat de taalontwikkeling van uw kind voorop. Maar taalvaardigheid kunnen we niet los zien van de ontwikkeling op andere terreinen. We hebben daarom ook veel aandacht voor sociale vaardigheden, maar besteden ook met uw kind aandacht aan beginnend rekenen.

Puk & Ko werkt met thema’s die op speelse wijze aansluiten bij de belevingswereld van uw kind. Elk thema duurt ± vier weken. Thema’s zijn bijvoorbeeld ‘Wat heb jij aan vandaag?’, ‘Eet smakelijk!’, ‘Dit ben ik’, ‘Hoera, een baby!’. In een thema krijgt uw peuter op een betekenisvolle wijze taal aangeboden: door liedjes, voorlezen, samen kijken naar plaatjes, woorden leren, tekenen en knutselen, bewegen, kringspelletjes en meer. Rond het thema richten we een thematafel in, zodat uw kind kan ontdekken door kijken, voelen en spelen.

Uw kind wordt uitgedaagd om de wereld te ontdekken en oplossingen voor problemen te vinden. Zo ontwikkelt uw kind zich op een speelse manier.

Een belangrijk onderdeel van de methode is de pop Puk. Puk is het vriendje van uw kind, waarbij het zich veilig kan voelen. Puk zit in de kring en wordt bij alle activiteiten betrokken. 

Thema's

PUK

Wij werken op de voorschool met het programma Puk & Ko. Dit programma werkt met thema’s zoals: ‘Eet smakelijk’, ‘Hatsjoe!’ over ziek zijn, ‘Dit ben ik’, ‘Knuffels’ en nog veel meer. Een thema komt aan de orde door middel van liedjes, voorlezen, samen kijken naar plaatjes en boeken, tekenen, knutselen en grote en kleine kringgesprekken. Elk thema duurt vier weken. Het programma heeft een doorgaande lijn met groep 1 en 2 van basisschool De Notenboom.


Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht