Puk

Rijnhuizenlaan 2-4
3523 JA Utrecht
Tel: 06 - 41 90 39 85
puk@spelenderwijsutrecht.nl
Locatie & Route
Inspectierapport
Registratienummer: 365962740

Ouders

Spelenderwijs Utrecht vindt het partnerschap met ouders van groot belang en gebruikt de samenwerking met ouders om een uitdagende omgeving te bieden, waarin uw kind spelend leert. Ieder heeft daarin haar eigen rol. U, als ouder bent de eerste deskundige als het gaat om uw kind en de pedagogische medewerkers vullen daarop aan met een mooi educatief aanbod en een professionele kijk op de ontwikkeling van uw kind. Het voeren van de dialoog over wat uw kind nodig heeft, is daarbij het uitgangspunt!

Wij vinden het belangrijk dat het peutercentrum een plek is waar onze ouders graag komen, waar zij zich welkom en thuis voelen. Als ouders zich welkom voelen, zullen hun kinderen zich ook meer op hun gemak voelen. Het kennismakingsgesprek, de breng- en haalcontacten en de spelinloop zijn de meest geschikte momenten voor pedagogisch medewerkers om contact te leggen met de ouders.

Lees meer »

Oudercommissie

Peutercentrum Puk wil de kracht van kleine thema's uitwerken, zoals 'Dé Bomen', in de periode van de Herfst. 'Dé Jas', in de periode van de winter. Hierin willen wij de kinderen zoveel mogelijk betrekken bij het spelen, onderzoeken en zelf werkjes maken. Ouders worden betrokken bij de activiteiten die worden georganiseerd.


Wij zijn de oudercommissie:


 Loubna, Serife,  Rabia en Farida

Wat doet de oudercommissie?

Wij zijn voor de ouders een contactpersoon bijvoorbeeld om ideëen uit te wisselen en wij denken mee over de thema's die er gaan komen. Wij zijn actief tijdens ouderbijeenkomsten en informeren andere ouders wat er speelt. Wij vinden het belangrijk om te horen wat ouders denken en willen.

Er is altijd ruimte voor nieuwe ouders die in de oudercommissie willen. Als je interesse hebt dan kun je contact opnemen met Annelies Hol

Wat doen wij bij peutercentrum Puk:

  • Wij vinden het belangrijk om ouder en kind een goede ondersteuning te bieden in de periode dat zij hier zijn.
  • Wij organiseren voor de kinderen voorstellingen aan de hand van het prentenboek van het jaar.
  • Er is peutergym aangeboden voor ouder en kind.
  • Er is een bijeenkomst 'Tolk' georganiseerd, zodat ouders tijdens deze bijeenkomst vragen kunnen stellen over de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen
  • Medewerker van het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) laat jonge kinderen spelenderwijs kennismaken met een instrument 'Cello'.
  • Bij start van elke nieuw thema zijn er ouderbijeenkomsten waarbij de pedagogisch medewerkers met ouders in gesprek gaan over hun wensen en ideeën ten behoeve van de ontwikkeling van hun kinderen.
  • In samenwerking met de basisschool Sint Jan de Doper doen wij mee aan de Nationale Voorleesdagen. Ouders worden door een professionele medewerker geïnformeerd over het belang van voorlezen. Bibliotheekbezoeken worden gepland voor ouder en kind.
  • Nationale feesten worden gevierd met ouders en kinderen.
  • Alle kinderen krijgen een plakboek waar de werkjes samen met de ouders worden ingeplakt. Zij krijgen dit plakboek mee wanneer zij naar de basisschool gaan.
  • Tijdens de inloop staan er spel- en ontwikkelingmaterialen klaar, zodat ouder en kind samen het dagdeel kunnen starten.

Foto's

Water geven aan de opkomende bollen, die in het najaar door de kinderen zijn geplant; tulpen, blauwe druifjes .…
     
     
     

 

Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht