Speelhuis

St. Pietersberg 12A
3453 PH De Meern
Tel: 06 - 13 13 58 32
speelhuis@spelenderwijsutrecht.nl
Locatie & Route
Inspectierapport
Registratienummer: 205989962

Ouders

Spelenderwijs Utrecht vindt het partnerschap met ouders van groot belang en gebruikt de samenwerking met ouders om een uitdagende omgeving te bieden, waarin uw kind spelend leert. Ieder heeft daarin haar eigen rol. U, als ouder bent de eerste deskundige als het gaat om uw kind en de pedagogische medewerkers vullen daarop aan met een mooi educatief aanbod en een professionele kijk op de ontwikkeling van uw kind. Het voeren van de dialoog over wat uw kind nodig heeft, is daarbij het uitgangspunt!

Wij vinden het belangrijk dat het peutercentrum een plek is waar onze ouders graag komen, waar zij zich welkom en thuis voelen. Als ouders zich welkom voelen, zullen hun kinderen zich ook meer op hun gemak voelen. Het kennismakingsgesprek, de breng- en haalcontacten en de spelinloop zijn de meest geschikte momenten voor pedagogisch medewerkers om contact te leggen met de ouders.

Lees meer »

Onze ouders

Bijzondere activiteiten met ouders

(ouderbetrokkenheid, uitstapjes, enz.)
  • Bij elk thema hebben we een inloop of een afsluiting met ouders en kinderen. Tijdens de inloop of afsluiting gaan de ouders, samen met hun peuter, een activiteit doen. Dit kan bijvoorbeeld een knutselwerkje zijn.
  • In oktober maken we een herfstwandeling.
  • In het voorjaar gaan we naar de kinderboerderij.
  • Tijdens het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest betrekken wij de ouders ook, aan het einde of aan het begin van het dagdeel.
  • Bij het jaarlijkse peuterfeest voor de zomervakantie zijn er altijd ouders welkom om te komen helpen.

 
Heeft uw een vraag of wilt u iets bespreken? Tijdens het halen en brengen is er gelegenheid om even met de pedagogisch medewerker van 
gedachte te wisselen. U kunt de pedagogisch medewerker ook individueel spreken: maak dit dan kenbaar, dan wordt er een afspraak gemaakt.​ 


Home
Spelend leren
Locaties
Inschrijven
Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht