Speelwereld

Teunisbloemlaan 44
3452 CB Vleuten
Tel: 06 - 13 13 58 23 (Madelief) / 06 - 10 69 73 15 (Tulp)
speelwereld@spelenderwijsutrecht.nl
Locatie & Route
Inspectierapport
Registratienummer: 126697917

Ouders

Spelenderwijs Utrecht vindt het partnerschap met ouders van groot belang en gebruikt de samenwerking met ouders om een uitdagende omgeving te bieden, waarin uw kind spelend leert. Ieder heeft daarin haar eigen rol. U, als ouder bent de eerste deskundige als het gaat om uw kind en de pedagogische medewerkers vullen daarop aan met een mooi educatief aanbod en een professionele kijk op de ontwikkeling van uw kind. Het voeren van de dialoog over wat uw kind nodig heeft, is daarbij het uitgangspunt!

Wij vinden het belangrijk dat het peutercentrum een plek is waar onze ouders graag komen, waar zij zich welkom en thuis voelen. Als ouders zich welkom voelen, zullen hun kinderen zich ook meer op hun gemak voelen. Het kennismakingsgesprek, de breng- en haalcontacten en de spelinloop zijn de meest geschikte momenten voor pedagogisch medewerkers om contact te leggen met de ouders.

Lees meer »

Onze ouders

Om de ouderbetrokkenheid te stimuleren organiseren we geregeld activiteiten om samen met de ouders te ondernemen. Voorbeelden hiervan zijn een herfstwandeling, een sinterklaasvoorstelling, de jaarafsluiting en een bezoek aan de Geertjeshoeve. Daarnaast organiseren we samen met een aantal ouders aan het einde van het schooljaar een zomerfeest.

Oudercommissie

Beste ouders/verzorgers,

Op 29 september j.l. heeft op Speelwereld de eerste ouderavond van dit schooljaar plaatsgevonden. Ongeveer 15 ouders waren op deze interactieve avond aanwezig en hebben hun stem nadrukkelijk laten horen. Wij waren erg blij met jullie inbreng, nogmaals hartelijk bedankt daarvoor!

Voor de ouders die niet bij deze avond aanwezig konden zijn zet ik hierbij de belangrijkste opbrengsten van de avond nog even op een rij:

1. Het buurtteam Vleuten: Maaike Rutten en haar collega Mireille van Hecke van buurtteam Vleuten hebben vragen beantwoord over het Buurtteam. Wat doet het Buurtteam eigenlijk? Waarvoor kunt u het Buurtteam inschakelen? Waar, hoe en wanneer kunt u ze bereiken? Hoe werkt het Buurtteam samen met Spelenderwijs Utrecht, het consultatiebureau en de basisscholen?
Wilt u hierover meer informatie dan kunt u dit altijd aangeven bij een van de pedagogisch medewerksters op de groep. Ook zijn er op de groepen folders beschikbaar waarin deze informatie terug te vinden is.

2. De oudercommissie: Speelwereld heeft sinds een aantal maanden een officiële oudercommissie. De ouders die deze commissie vertegenwoordigen hebben zich voorgesteld en verteld over hoe de oudercommissie zich de komende periode gaat inzetten. Zij zullen zich binnenkort door middel van een mail uitgebreid aan jullie voorstellen.

In 2 groepen zijn we met elkaar in gesprek gegaan om te bekijken welke onderwerpen de komende tijd door de oudercommissie worden opgepakt. één onderwerp kwam hierbij duidelijk naar voren, gezond trakteren. Het beleid van Spelenderwijs is dat bij het vieren van een verjaardag/feestje de kinderen geen snoep, chips of andere ongezonde traktaties krijgen. Dit beleid wordt op Speelwereld niet altijd nageleefd, ouders blijken hiervan niet altijd op de hoogte te zijn. En we zijn het niet altijd met elkaar eens over welke traktaties nu wel of niet gezond zijn.
Omdat wij het natuurlijk allemaal belangrijk vinden dat de kinderen gezond eten willen de afspraken rondom het trakteren nog een keer duidelijk benadrukken. "Als een kind zijn/haar verjaardag viert gaan ouders en pedagogisch medewerkers (de juf) in gesprek over hoe het feestje er uit zal zien. Het uitdelen van snoep, koek en chips mag niet, we maken samen een afspraak over welke traktatie er eventueel wél wordt uitgedeeld."

Mocht u op dit moment al iets willen bespreken met de oudercommissie dan kunt u een mail sturen naar speelwereldoudercommissie@gmail.com of één van de ouders direct aanspreken.
Groep Madelief: de moeder van Lieke op maandagochtend en vrijdagochtend;
Groep Tulp: de moeder van Max en Nora op maandagochtend en vrijdagochtend en de moeder van Lena en Marie op donderdag ochtend.
Wilt u reageren of heeft u vragen over de onderwerpen in dit bericht dan kunt u altijd terecht bij de pedagogisch medewerkers op de groep!

Met vriendelijke groet,

Antoinette, Fatima, Gerrie, Marlie, Nanda en Roos
Peutercentrum SpeelwereldHome
Spelend leren
Locaties
Inschrijven
Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht