Winnie de Pooh

Hondsrug 19
3524 BP Utrecht
Tel: 06 - 34 94 82 25
winniedepooh@spelenderwijsutrecht.nl
Locatie & Route
Inspectierapport
Registratienummer: 188194721

Ouders

Spelenderwijs Utrecht vindt het partnerschap met ouders van groot belang en gebruikt de samenwerking met ouders om een uitdagende omgeving te bieden, waarin uw kind spelend leert. Ieder heeft daarin haar eigen rol. U, als ouder bent de eerste deskundige als het gaat om uw kind en de pedagogische medewerkers vullen daarop aan met een mooi educatief aanbod en een professionele kijk op de ontwikkeling van uw kind. Het voeren van de dialoog over wat uw kind nodig heeft, is daarbij het uitgangspunt!

Wij vinden het belangrijk dat het peutercentrum een plek is waar onze ouders graag komen, waar zij zich welkom en thuis voelen. Als ouders zich welkom voelen, zullen hun kinderen zich ook meer op hun gemak voelen. Het kennismakingsgesprek, de breng- en haalcontacten en de spelinloop zijn de meest geschikte momenten voor pedagogisch medewerkers om contact te leggen met de ouders.

Lees meer »

Onze ouders

Dinsdagochtend van 8.30 tot 9.00 uur en Dinsdagmiddagmiddag van 12.45 tot 13.15 uur besteden we aandacht aan ouderbetrokkenheid.
Hierin behandelen we het thema waarmee we met de kinderen bezig zijn en geven we de ouders informatie over het thema. Dit kan bestaan uit woordkaarten van de belangrijke woorden, woordenlijsten of knutselwerkjes die ouder en kind samen maken.
 

Home
Spelend leren
Locaties
Inschrijven
Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht