't Leeuwtje

Samuel van Houtenstraat 1
3515 EA Utrecht
Tel: 06 - 13 13 57 83
hetleeuwtje@spelenderwijsutrecht.nl
Locatie & Route
Inspectierapport
Registratienummer: 453246552

Ouders

Spelenderwijs Utrecht vindt het partnerschap met ouders van groot belang en gebruikt de samenwerking met ouders om een uitdagende omgeving te bieden, waarin uw kind spelend leert. Ieder heeft daarin haar eigen rol. U, als ouder bent de eerste deskundige als het gaat om uw kind en de pedagogische medewerkers vullen daarop aan met een mooi educatief aanbod en een professionele kijk op de ontwikkeling van uw kind. Het voeren van de dialoog over wat uw kind nodig heeft, is daarbij het uitgangspunt!

Wij vinden het belangrijk dat het peutercentrum een plek is waar onze ouders graag komen, waar zij zich welkom en thuis voelen. Als ouders zich welkom voelen, zullen hun kinderen zich ook meer op hun gemak voelen. Het kennismakingsgesprek, de breng- en haalcontacten en de spelinloop zijn de meest geschikte momenten voor pedagogisch medewerkers om contact te leggen met de ouders.

Lees meer »

Onze ouders

​Ouderbijeenkomsten:
  • Iedere week is er een koffie uurtje. Tijdens de koffie is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om allerlei (peuter-) wetenswaardigheden uit te wisselen
  • Een keer per jaar wordt er een thema behandeld in de vorm van een ouderavond of een informatiemarkt. Dat kan bijvoorbeeld een thema zijn over de ontwikkeling van een peuter, de schoolkeuze of het belang van voorlezen.
  • Als voorbereiding op het Sinterklaasfeest is er een werkavond. Dan worden de cadeautjes voor de kinderen gemaakt. Bovendien kunnen ouders en pm-ers elkaar beter leren kennen op deze creatieve avond
  • In de zomer gaan we gezellig met alle kinderen en ouders op stap.​Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht