Stage


 

Stage

Spelenderwijs Utrecht heeft vakkundige pedagogisch medewerkers.  Deze zijn goed geschoold en hebben tijdens de stage in hun opleiding ervaring opgedaan.
Deze kans bieden we ook graag aan MBO- en HBO-studenten. Wij investeren daarom in het begeleiden van stagiaires. Uit maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook om ons aandeel te leveren aan de opleiding van onze toekomstige medewerkers.

Spelenderwijs Utrecht is een erkend SBB leerbedrijf.
Meer informatie rondom stagiaires, bijvoorbeeld over verantwoordelijkheden en begeleiding vindt u in ons stage-beleid

Opleidingen

Wij begeleiden stagiaires voor bijvoorbeeld de Mbo-opleidingen:  

  • Pedagogisch Werker ( niveau 3-4) 
  • Onderwijsassistent (niveau 4) 
  • Gespecialiseerd Pedagogisch werker kinderopvang (niveau 4) 

Wij begeleiden ook stagiaires voor bijvoorbeeld de Hbo- opleidingen:  

  • HBO- SPH 
  • HBO- PABO 
  • HBO- Pedagogiek 

Aanvraag stageplaats

Stagiaires kunnen door middel van een motivatiebrief vergezeld door een CV een verzoek voor een stageplaats indienen bij 
Daniëlle  Verwayen - Stagecoördinator
stage@spelenderwijsutrecht.nl
Tel 06 - 41 87 92 21

Stageduur

Spelenderwijs Utrecht vindt het belangrijk dat  kinderen en ouders de gelegenheid krijgen om een relatie op te bouwen met de stagiaire. Dat kost tijd. Daarom kiezen wij voor half jaar- en jaar stages. 

Stagebegeleiding en stagecoördinatie

De stagiaire wordt begeleid door een stagebegeleider. Dit is een vaste medewerker op minimaal hetzelfde opleidingsniveau en veel praktijkervaring, die de stagiaire directe begeleiding geeft. De stagebegeleider geeft informatie over het werken in de groep en begeleidt de stagiaire in de dagelijkse praktijk. De stagebegeleider heeft oog en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de stagiaire.
De stagecoördinator is gesprekspartner voor stagebedrijven en onderhoudt de contacten met de stagebureau's van scholen. De stagecoördinator coördineert de instroom van stagiaires en matcht de stagiaire met een locatie.

Samenwerking

Spelenderwijs Utrecht werkt samen met opleidingen 

Stagecoördinator


Daniëlle Verwayen - Stagecoördinator
stage@spelenderwijsutrecht.nl
Tel. 06 - 41 87 92 21 Verklaring Omtrent Gedrag

Het is wettelijk verplicht om zich in te schrijven in het Personenregister Kinderopvang voordat u aan de slag gaat als (vrijwillige) medewerker of stagiaire. Dit kan alleen als u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebt. De verplichte inschrijving in het register geldt ook als er sprake is van werkzaamheden waarbij er geen rechtstreeks contact is met kinderen. De kosten voor de VOG-aanvraag voor vrijwilligers komen voor rekening van Spelenderwijs Utrecht. De kosten voor de VOG-aanvraag voor stagiaires worden door Spelenderwijs Utrecht niet vergoed. 

Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht