Vrijwilligers

Vrijwillige inzet

Aanmelden

Vrijwilligers komen op verschillende manieren bij Spelenderwijs Utrecht.
Heeft u interesse in vrijwilligerswerk in het   peutercentrum, dan kunt u contact opnemen met het betreffende peutercentrum.
Wilt u andere werkzaamheden uitvoeren, dan kunt u een mail sturen naar info@spelenderwijsutrecht.nl

U kunt zich ook aanmelden bij Vrijwilligerscentrale Utrecht ».

Ook is het mogelijk dat vrijwilligers bij Spelenderwijs Utrecht komen via een organisatie die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt.


Uw vrijwillige inzet past goed bij de missie en visie van Spelenderwijs Utrecht: Opvoeden doe je samen, in partnerschap met ouders en andere betrokken. 
 

Wij vinden het belangrijk vrijwilligers te betrekken bij het werken met peuters.  Wij staan open voor vrijwilligers vanuit diverse achtergronden en voor vrijwilligers met een beperking.

 • Vrijwilligerswerk is leuk, zinvol en interessant
  Wij ondersteunen en begeleiden vrijwilligers, zodat zij zo veel mogelijk hun persoonlijke doelen kunnen verwezenlijken. 
 • Vrijwilligerswerk levert ook de samenleving iets op: werkervaring, participatie, soms een opstap naar betaald werk of als middel tot reïntegratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We zien vrijwilligerswerk dan ook als een vorm van social return 

3 soorten vrijwilligers

Spelenderwijs Utrecht kent drie soorten vrijwilligers

 • Ouders/verzorgers die meedraaien in de groep of hand- en spandiensten verlenen: de 'hulpouder'.
  Meedraaien geeft u als ouder de kans om de kinderen te ervaren in de groep en extra pedagogische vaardigheden op te doen. U voelt zich nog meer betrokken.
 • Anderen die meedraaien in de groep of een taak in de groep verrichten.
 • Vrijwilligers die werk doen voor de organisatie Spelenderwijs Utrecht, maar niet op de groep werken.
  Denk aan het rondbrengen van post, receptie, ondersteuning van de administratie, onderhoud speelmateriaal 

Wat biedt Spelenderwijs Utrecht vrijwilligers?

 • Spelenderwijs Utrecht zorgt ervoor dat er voor elke vrijwilliger een duidelijke taakomschrijving is, die op de persoon is toegesneden en in de vrijwilligersovereenkomst wordt vastgelegd. 
 • Er is voldoende tijd voor begeleiding. 
 • De vrijwilliger krijgt passende scholing, waar dit nodig is voor het functioneren.
 • Spelenderwijs Utrecht geeft geen vergoeding voor de vrijwillige werkzaamheden, maar geeft wel een onkostenvergoeding voor werkelijk gemaakte kosten.
 • Voor de vrijwilligers is een collectieve ongevallenverzekering en een WA verzekering afgesloten.

Wat vragen wij van vrijwilligers?

 • Onze vrijwilliger is enthousiast en gemotiveerd.
 • Vrijwilligers werk is niet vrijblijvend. De vrijwilliger houdt zich aan de afspraken.
 • Om te werken in een peutercentrum is een goede beheersing van de Nederlandse taal belangrijk. Voor ander vrijwilligerswerk kan deze eis anders zijn.
 • De vrijwilliger staat achter het doel en het beleid van de organisatie en wil op vreedzame wijze werken.

Meer informatie

Marjo Dörr

Kwaliteit en functionaris gegevensbescherming

06 - 42 44 59 36
m.dorr@spelenderwijsutrecht.nl

Verklaring Omtrent Gedrag

Het is wettelijk verplicht om zich in te schrijven in het Personenregister Kinderopvang voordat u aan de slag gaat als (vrijwillige) medewerker of stagiaire. Dit kan alleen als u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebt. De verplichte inschrijving in het register geldt ook als er sprake is van werkzaamheden waarbij er geen rechtstreeks contact is met kinderen. De kosten voor de VOG-aanvraag voor vrijwilligers komen voor rekening van Spelenderwijs Utrecht. De kosten voor de VOG-aanvraag voor stagiaires worden door Spelenderwijs Utrecht niet vergoed. 

Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht