Privacy

Privacy

Spelenderwijs Utrecht houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In onze privacyverklaring leest u hoe we dit doen.

Informatie over u, uw kind en uw thuissituatie worden alleen uitgewisseld tussen onze medewerkers als dat in het belang is van uw kind. Uw gegevens worden door ons zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk bewaard. We dragen geen informatie over aan derden zonder uw toestemming, bij de wet en de subsidiegever vastgestelde verplichtingen uitgezonderd. U kunt inzicht krijgen in uw gegevens die door Spelenderwijs Utrecht zijn verwerkt en deze gegevens onder bepaalde voorwaarden aan laten passen.

Sommige ouders maken foto's of filmpjes in de groep, bijvoorbeeld voor gebruik op social media als Facebook en WhatsApp. We vragen u om hierover van te voren te overleggen met de pedagogisch medewerkers.

We gaan er van uit dat u de privacy van kinderen, andere ouders en van de medewerkers respecteert en de aanwijzingen van pedagogisch medewerkers hierover opvolgt.

Voor de opnames van ouders en het gebruik daarvan kan Spelenderwijs Utrecht geen verantwoordelijkheid nemen. 

Download de privacyverklaring

Spelenderwijs Ludens
Spelenderwijs Samen

Doorgaande lijn en gegevensoverdracht

In het kader van de doorgaande lijn verstrekt Spelenderwijs Utrecht aan de basisschool waarvoor uw kind is aangemeld met uw toestemming gegevens over uw kind. Natuurlijk bespreken wij deze gegevens ook met u. 

 

Copyright 2021