Veiligheid en gezondheid

Veiligheid-Banner-Splash

Veiligheid en gezondheid

Uw kind speelt in een veilige, gezonde en hygiënische omgeving. Wij houden ons aan de richtlijnen van de RIVM (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu). 

Vaccinaties

Bij Spelenderwijs Utrecht zijn alle kinderen welkom. Zowel de kinderen die meedoen aan het Rijksvaccinatieprogramma (het landelijke inentingsprogramma), als kinderen die niet meedoen. Het RIVM vindt het namelijk niet nodig om ongevaccineerde kinderen te weigeren op kindcentra. Wij vragen daarom bij inschrijving geen gegevens over vaccinaties. Wel vragen we bij plaatsing of uw kind meedoet aan het Rijksvaccinatieprogramma. De pedagogisch medewerkers kunnen de ouders van de ongevaccineerde kinderen extra waarschuwen bij verschijnselen van een ziekte bij een kind op het peutercentrum. Uiteraard brengen we alle ouders op de hoogte mocht er sprake zijn van ziektes bij kinderen.

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid

Ieder peutercentrum heeft een eigen beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. U vindt deze op de locatiewebsite van het peutercentrum onder de tab Praktische informatie. Het beleidsplan maakt inzichtelijk hoe men op het peutercentrum werkt om de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden. U leest hoe wij kinderen afschermen van grote risico’s, kinderen leren omgaan met kleine risico’s en hoe wij kinderen uitdagen en prikkelen in hun ontwikkeling.

In de praktijk

 • Al onze pedagogisch medewerkers hebben kennis van Kinder-EHBO. Natuurlijk is er op het peutercentrum een EHBO-kist.
 • Voor elke locatie is een BHV-er .
 • Minstens een keer per jaar houden wij een ontruimingsoefening. Uw kind heeft dan al geleerd om aan het ontruimingskoord te lopen.
 • De binnenruimte en buitenruimtes zijn veilig ingericht; zo hebben deuren hoge deursloten waar kinderen niet bij kunnen en zijn er op diverse plaatsen hekjes.
 • Uw peuter speelt alleen met veilig speelgoed, dat past bij zijn leeftijd.
 • Beweging en gezonde voeding zijn belangrijk voor uw kind. Spelenderwijs Utrecht hanteert een gezond beleid.
 • Wij besteden in de groep aandacht aan hygiëne. Uw kind leert bijvoorbeeld de handen wassen na een bezoek aan de wc en de neus te sluiten in een tissue. We bevorderen hygiëne en zelfredzaamheid door lage wc-tjes en lage wasbakken.
 • Het lokaal wordt dagelijks schoongemaakt. Speelgoed wordt regelmatig schoongemaakt.
 • De speeltoestellen in de buitenruimte worden volgens de normen geïnspecteerd.
 • Het zand in onze zandbakken wordt jaarlijks vervangen.
 • U kunt ook bijdragen aan een veilige en gezonde omgeving:
  Is uw kind ziek of in contact geweest met iemand met een besmettelijke ziekte? Overleg met de pedagogisch medewerker of het verstandig is dat uw kind op het peutercentrum komt spelen.
Copyright 2021