Veranderingen na de zomervakantie

  • Contact
  • Veranderingen na de zomervakantie

Veranderingen op uw peutercentra na de zomervakantie  

Spelenderwijs Kind & Co, Spelenderwijs Ludens en Spelenderwijs Samen bieden Voorschoolse Educatie aan peuters met een indicatie van het consultatiebureau. Ook kinderen zonder indicatie maken gebruik van dit aanbod. De Voorschoolse Educatie is een bijzondere vorm van peuteropvang. Het doel is om peuters die door omstandigheden een mogelijke achterstand zouden oplopen bij aanvang van de basisschool, gelijke kansen te bieden.

Per 1 augustus gaat er het nodige veranderen. Als gevolg van een wettelijke verandering gaat het aantal uren dat kinderen tussen 2,5 en 4 jaar gebruik kunnen maken van de voorschool omhoog van 10 uur naar 16 uur per week. Hiervoor is gekozen omdat uit diverse onderzoeken blijkt dat de effectiviteit van de voorschool groter is als er méér uren per week deelgenomen wordt. 

Om 16 uur te kunnen aanbieden aan kinderen met een indicatie worden de dagdelen langer. Ook de kinderen zonder indicatie gaan gebruik maken van deze verlengde dagdelen. Door deze veranderingen wijzigen ook de openingstijden.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de nieuwe openingstijden?
Er zijn twee variaties:

  1. Dagdelen van 5 uur en 20 minuten. Kinderen met een indicatie komen drie keer per week
  2. Dagdelen van 4 uur. Kinderen met een indicatie komen vier keer per week.

Bij beide variaties komen kinderen zonder indicatie 1 keer per week. Afhankelijk of er plaats is op de groep kunnen kinderen vaker komen. 
We hebben gekozen voor het standaardmodel van 5 uur en 20 minuten per dag, zodat er een BSO ’s middags in het lokaal kan. Het aantal dagen dat het peutercentrum is geopend is afhankelijk van het aantal kinderen. Op een aantal peutercentra is gekozen voor 4 uur per dagdeel, omdat daar geen BSO in het lokaal zit en we een groot aantal kinderen hebben, zodat we ook op de middagen open moeten zijn.

Mag ik aangeven welke dagdelen mijn voorkeur hebben?
De pedagogisch medewerkers gaan samen met u kijken welke dagdelen/tijden uw voorkeur hebben. Vervolgens worden de groepen samengesteld en op basis van deze indeling maakt de afdeling planning een nieuw contract voor u in de eerste helft van juli.

Krijg ik een nieuw contract?
Omdat wij voor alle peutercentra een nieuwe groepsindeling moeten maken krijgen alle ouders een nieuw contract. Na de inventarisatie van uw wensen in juni sturen wij in de eerste helft van juli een nieuw contract voor de dagdelen na de zomervakantie.

Wat is de procedure voor kinderen die op de wachtlijst staan?
Op dit moment zijn wij bezig met de herindeling van de groepen voor alle kinderen die nu het peutercentrum bezoeken. In de loop van juli weten wij waar en op welke dag plaats is voor nieuwe kinderen. Wij zullen u dan u zo spoedig mogelijk bellen om u een aanbod te doen voor de start van uw kind. 

Waar kan ik de nieuwe openingstijden vinden?
Vanaf 7 juli staan de nieuwe openingstijden op onze website, u kunt deze vinden op: https://www.spelenderwijsutrecht.nl/locaties

Wat ga ik betalen?

A.   Voor de kinderen die een indicatie hebben
Op dit moment gaat uw kind 10 uur per week naar het peutercentrum. Na de zomervakantie wordt dit 16 uur per week. 

Geen extra kosten!
De gemeente betaalt deze 6 extra uren (boven de tien uur per week) voor u. Uw kosten blijven hetzelfde en gaan dus niet omhoog. Dit geldt ook voor de ouders die kinderopvangtoeslag krijgen.

Echter dit geldt alleen als u een contract van 16 uur bij ons gaat nemen. Ook de U-pas korting, 3 uur gratis, is alleen geldig bij een contract van 16 uur.

U-Pas?
Uw kind gaat nu 10 uur naar het peutercentrum, u betaalt 7 uur. 
Na de zomervakantie heeft u een contract van 16 uur, u betaalt dan nog steeds 7 uur

Geen U-Pas?
Uw kind gaat 10 uur naar het peutercentrum, u betaalt 10 uur
Na de zomervakantie heeft u een contract van 16 uur, u betaalt dan nog steeds 10 uur
Indien er redenen zijn waarom u geen contract van 16 uur kan afnemen, dan kunt u dit bespreken met de pedagogische medewerker.

B.   Voor kinderen die geen indicatie hebben

Geen recht op kinderopvangtoeslag (KOT)

Uw kind gaat nu 2 dagdelen naar het peutercentrum. De gemeente blijft voor uw kind voor maximaal 5 uur per week een toeslag betalen. Doordat wij de dagdelen langer maken, kan uw kind na de zomervakantie 1 dagdeel per week naar het peutercentrum. 

Bij dagdeel van 5 uur en 20 minuten:
Uw kosten blijven hetzelfde, u betaalt voor 5 uur een eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen. U heeft de mogelijkheid (als er plaats is op de groep) om extra uren of dagdelen af te nemen, maar daarvoor krijgt u geen toeslag van de gemeente. De kosten zijn dan € 8,25 per uur.

Bij dagdeel van 4 uur:
U gaat voor 4 uur per week een eigen bijdrage naar inkomen betalen indien uw kind 1 dagdeel komt. Omdat een dagdeel nu 4 uur is en de gemeente voor een maximum van 5 uur per week een toeslag betaalt, bekijken wij een eventuele mogelijkheid om u 1x per maand een extra dagdeel aan te bieden. Dit is afhankelijk van beleid van de gemeente Utrecht en of er plaats is op de groep. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken dan kunt u dit aangeven bij de pedagogisch medewerkers. Mocht een extra dagdeel mogelijk zijn, dan betaalt u voor 5 uur per week een eigen bijdrage.

Recht op Kinderopvangtoeslag
Uw kind gaat nu 2 of meer dagdelen naar het peutercentrum. Na de zomervakantie mag uw kind 1 of meer verlengde dagdelen komen, afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden m.b.t. de kinderopvangtoeslag. U kunt bij de pedagogisch medewerkers aangeven of u meer dan 1 dagdeel gebruik wilt maken van de voorschool. Het is afhankelijk van de plaats op een groep of wij u meer dan 1 dagdeel kunnen aanbieden. 

Waarom hebben kinderen met een indicatie voorrang op kinderen zonder indicatie?
Onze peutercentra zijn peuterspeelzalen met Voorschoolse Educatie. Dit is een verschil met de gewone peuteropvang. De Voorschoolse Educatie is een bijzondere vorm van peuteropvang. Het doel is om peuters die door omstandigheden een mogelijke achterstand zouden oplopen bij aanvang van de basisschool, gelijke kansen te bieden. Een plek op een peuterspeelzaal met Voorschoolse Educatie is duurder dan gewone peuteropvang. Dit wordt veroorzaakt doordat er hogere eisen gesteld worden aan de pedagogisch medewerkers, de samenwerking met een basisschool en het volgen van de ontwikkeling van de peuters. De Rijksoverheid en de gemeente Utrecht betalen subsidie voor dit aanbod aan de geïndiceerde peuters. Peuters moeten een indicatie hiervoor krijgen van het consultatiebureau. Deze indicatie heeft o.a. te maken met de hoogte van de opleiding van de ouders.

Wij zijn blij dat we op de open plekken ook een aantal kinderen kunnen plaatsen die geen indicatie hebben, maar zij hebben minder aandacht en tijd nodig dan kinderen met een indicatie om even goed voorbereid te zijn op de basisschool.

Waarom gaat mijn locatie niet 5 dagen in de week open en waarom zulke lange dagen?
De gemeente Utrecht heeft in haar subsidiebeleid bepaald dat de 16 uur verdeeld moet worden over dagdelen van ten minste 4 uur. Om bedrijfsmatige redenen hebben we het beleid bij een BSO ‘s middags in het lokaal, de peutergroep per dagdeel 5 uur en 20 minuten te laten duren. Kinderen met een indicatie komen dan 3x per week, kinderen zonder indicatie kunnen dan 1x per week komen of indien er plek is 2x per week.

Wat wordt het programma op een dagdeel van 5 uur en 20 minuten
Op een lang dagdeel van 5 uur en 20 minuten houden we rekening met de jonge leeftijd en de spanningsboog van de peuters. Het programma van zo’n dagdeel wordt afgewisseld met rustige momenten. We schaffen o.a. kussens en dekens aan om jonge kinderen in een prikkelarme hoek van het lokaal te laten rusten. Tijdens het dagdeel wordt er geluncht. Kinderen nemen brood en fruit mee van huis. De lunchtijd wordt geïntegreerd in het programma. De lunchtijd duurt zolang als het nodig is om de boterhammetjes op te eten. Rondom de lunch zijn we educatief bezig. 

Pedagogisch medewerkers krijgen nog voor de zomer uitgebreide uitleg en instructies hoe zij een lang dagdeel moeten indelen en hoe zij de lunch een onderdeel kunnen maken van het programma.
 

Copyright 2021