Vier ogen op de groep

Vier ogen op de groep

Het vierogenprincipe gaat er van uit dat een andere volwassene meekijkt of -luistert met de pedagogisch medewerker om ongewenste situaties te voorkomen. Vanzelfsprekend voldoet Spelenderwijs Utrecht hieraan in het belang van uw kind en het belang van de medewerker. 

Het vierogenprincipe in de praktijk

  • In onze peutergroepen zijn meestal twee pedagogisch medewerkers aanwezig, soms aangevuld met vrijwilligers en stagiaires. Medewerkers, stagiaires en vrijwilligers beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en zijn ingeschreven in het landelijk register Kinderopvang.
  • Wij hebben een open aanspreekcultuur.
  • Managers, werkbegeleiders en zorgconsulenten bezoeken met regelmaat de groep (ook onverwacht).
  • Wij proberen onze inrichting transparant te houden met veel doorkijkjes en ramen - daar waar dat kan ook naar de gang of andere ruimtes.
  • Ouders zijn aan het begin en einde van de dag van harte welkom.
     
Copyright 2021