Voor uw kind start

Voor uw kind start

U hebt uw kind ingeschreven en dan ....

Rondleiding

Heeft u al een rondleiding gehad op het peutercentrum? U kunt via de locatie een afspraak maken. Zo kunt u kennismaken met de locatie en de sfeer in de groepen proeven.

Wachtlijst

Wij proberen uw kind toe te laten als het 2½ jaar oud is. Soms is dat niet mogelijk, omdat de groep al vol is. Van de inspectie mogen wij in verband met de veiligheid van de kinderen, maar een vastgesteld aantal kinderen in de groep toelaten. Als er geen plaats is komt uw kind op de wachtlijst. Het is moeilijk aan te geven wanneer uw kind dan echt aan de beurt is, want dat hangt van veel factoren af. We doen ons uiterste best om uw kind zo snel mogelijk toe te laten. 

Plaatsing

Na uw inschrijving ontvangt u ongeveer 6 weken voordat uw kind start een aanbod voor een plek in een peutercentrum. Als u dit aanbod accepteert, krijgt u een bevestiging en is de plaatsing definitief.

Kennismakingsgesprek

Wanneer uw kind geplaatst wordt, voert de pedagogisch medewerker een kennismakingsgesprek met u. In het gesprek kunt u vertellen over uw kind en krijgt u ook informatie, bijvoorbeeld over de haal- en brengtijden. Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zijn belangrijke thema’s in het gesprek. Tijdens het gesprek informeren wij u over de wenperiode. 

Wennen

We doen er alles aan om de start voor uw kind makkelijk te maken. Tijdens de wenperiode nemen we samen met u de tijd om uw peuter goed te laten wennen. Bent u niet tevreden of is voor uw kind het peutercentrum niet de goede plaats? De eerste 3 maanden kunt u zonder verplichtingen opzeggen.

Copyright 2021