Jules Verne

Opzoomerstraat 1
3551 BP Utrecht
Tel: 06 - 13 14 31 75
julesverne@spelenderwijsutrecht.nl
Locatie & Route
Inspectierapport
Registratienummer: 245820620

Peutercentrum Jules Verne Junior

   

In ons lokaal hebben wij diverse speelhoeken, zoals een bouwhoek, een leeshoek, een huishoek en het atelier. In deze speelhoeken kunnen kinderen spelenderwijs ontdekken. De kinderen mogen zelf kiezen in welke hoek ze willen spelen. Regelmatig doen wij groepsactiviteiten, thema activiteiten en gaan we elke dag buiten spelen.

Uitstapjes horen er ook bij. Zo bezoeken wij regelmatig de bibliotheek en hebben we elk jaar een uitje voor de peuters. Met feesten zoals Sinterklaas, Kerstmis en Pasen maken wij het extra gezellig in de groep. Een Kerst- of Paasontbijt staat dan zeker op het programma.

Wij werken vanuit partnerschap met ouders. Ouders worden uitgenodigd mee te denken over heel veel dingen in en om de groep. Zo kunnen ze meedenken over invulling van feestjes en uitjes en wordt hen gevraagd aan te geven waar zij behoefte aan hebben voor henzelf of hun kind, zodat wij daar op in kunnen springen. Er is ook een oudercommissie of een ander vorm van medezeggenschap waar u zich bij aan kunt sluiten als u dat wilt.

Wij werken met het vreedzame concept. De kinderen leren ‘conflictjes’ oplossen, elkaar respecteren, op de beurt wachten, samen delen, elkaar helpen en dat hij/zij er mag zijn. Wij vinden het ook belangrijk om kinderen een gevoel van verantwoordelijkheid te geven. Als ‘hulpje van de dag’ voelt een peuter zich dan ook erg trots.

De basisschool

Peutercentrum Jules Verne Junior bevindt zich in hetzelfde gebouw als de basisschool Jules Verne. Wij werken nauw samen met de basisschool en overleggen over het programma en het pedagogisch beleid. De meeste kinderen stromen dan ook door naar basisschool Jules Verne.

Ouders aan het Woord

  "Ik vind de locatie Jules Verne een leuke, gezellige locatie. We worden elk moment als we binnenkomen vriendelijk verwelkomd met een gezellig praatje. Wesley is ook helemaal weg van de juffen, dus hij gaat met plezier naar school toe."

Mariska van Kuilenburg, moeder van Wesley

Groepen en openingstijden

Voor alle groepen geldt:
maximaal 14 kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

Er gelden vaste dagdeelcombinaties.
Informeer bij afdeling Planning wat de mogelijkheden zijn.

Speelleergroep Luchtballonnen
maandag 08:30 – 11:00 uur
dinsdag 08:30 – 11:00 uur
donderdag   12:00 – 14:30 uur
vrijdag 12:00 – 14:30 uur

Brede School Ondiep

Je talent ontdekken doe je bij de Brede School Ondiep!

De Rietendakschool, OBS Jules Verne, De Boemerang, Ludens, Spelenderwijs Utrecht, Harten voor Sport & Me’kaar vormen samen de Brede School Ondiep. We organiseren gezamenlijk naschoolse activiteiten, waar jouw kind zijn of haar talent kan ontdekken. Benieuwd welke activiteiten we op dit moment aanbieden? Kijk op de website: http://bredeschoolutrecht.nl/ondiep. Heeft uw kind zin om een sport uit te proberen? Dit kan bij de Buurtsportclub, voor een periode van tien weken. Ga naar de site en schrijf uw kind snel in!
https://www.sportstad-utrecht.nl/sportaanbieder/buurtsportclub-noordwest/.

http://www.mekaarutrecht.nl/wp-content/uploads/2016/01/Logo-brede-school-ondiep-1.jpg

Home
Spelend leren
Locaties
Inschrijven
Copyright 2019 © Spelenderwijs Utrecht