De Kleine Alm

Derde Oosterparklaan 71
3541 SC Utrecht
Tel: 06 - 13 13 57 86
kleinealm@spelenderwijsutrecht.nl
Locatie & Route
Inspectierapport
Registratienummer: 161570392

Peutercentrum De Kleine Alm


Peutercentrum De Kleine Alm bevindt zich in een prachtig nieuw gebouw in basisschool Op de Groene Alm.

In het lokaal hebben wij diverse speelhoeken, zoals een atelier, een bouwhoek, een keuken, een leeshoek en een verkleedhoek. In deze speelhoeken kunnen de peuters spelenderwijs leren. Natuurlijk doen wij ook veel gezamelijke activiteiten in de groep. Regelmatig voeren wij kringgesprekken, doen wij thema activiteiten of lezen wij voor.

Onze activiteiten staan overwegend in het teken van de taalontwikkeling van de kinderen, omdat wij er voor willen zorgen dat zij een goede start kunnen maken op school en taal hierbij van grote waarde is.
Verder hebben we een ruime eigen buitenruimte. Als we buiten spelen zien we de nieuwe wijk Hoge Weide.

Veel kinderen stromen door naar basisschool De Groene Alm van KSU Utrecht. De kleuterklassen bevinden zich tegenover ons lokaal. Omdat het schoolgebouw zeer transparant is met op veel plaatsen grote ramen, zien de peuters en de leerlingen van de kleuterklassen elkaar regelmatig. Dit geldt ook voor de pedagogisch medewerkers en de juffen van de onderbouw. In de praktijk ervaren wij dat het voor de kinderen prettig is om op deze manier door te stromen naar school. Uiteraard is het geen probleem wanneer u er voor kiest om na de tijd bij Spelenderwijs De Kleine Alm voor een andere school te kiezen. Ook dan waarborgen wij de doorgaande leerlijn van uw zoon of dochter door de gegevens over te dragen.

Binnen het peutercentrum werken wij niet alleen met thema’s, maar ook werken wij vreedzaam en is er de methode Early Bird.

Vreedzaam werken houdt in dat er veel aandacht wordt besteed aan de sociale en emotionele vaardigheden van kinderen. Zij leren respect te hebben voor elkaar en oefenen de vaardigheden die nodig zijn om in groepsverband te kunnen spelen en leren. Zo leren de kinderen bijvoorbeeld hun eigen gevoelens benoemen en leren zij een zorgzame houding aan te nemen ten opzichte van anderen. In Utrecht wordt er op grote schaal vreedzaam gewerkt; het is dan ook goed om al op jonge leeftijd kennis te maken met deze methode. Leidsche Rijn is een vreedzame wijk; vele sportverenigingen en speeltuinen werken vreedzaam en ook een groot aantal scholen doen dit.

Net als de basisschool besteden we dagelijks tijd aan Engels. De kinderen maken op speelse wijze kennis met de Engelse taal en leren bij ons Engelse woorden en korte zinnen. We gebruiken daarvoor het programma Early Bird, met de pop Benny.

 

De basisschool

De doorgaande lijn naar de basisschool is belangrijk voor uw kind.
Wij werken nauw samen en overleggen over het programma en het pedagogisch beleid. 
De meeste kinderen stromen door naar basisschool Op de groene Alm.


Ouders aan het Woord

  “Wij hebben gekozen voor De Kleine Alm, omdat onze dochter naar ksu De Groene Alm zal gaan wanneer zij 4 jaar wordt. Ook vinden wij het erg positief dat de peuters al beginnen met de Engelse taal. De groep ziet er schoon en fris uit en het is er lekker ruim. De rust die bij De Kleine Alm heerst spreekt mij erg aan.
Wij zijn van mening dat een speelleergroep goed is voor de sociale ontwikkeling. In de groep leren de kinderen tussen leeftijdsgenoten in te spelen en maken zij contact met elkaar. Mijn dochter heeft hier geleerd om vrijer te worden in een groep. Ook zingt ze vaak liedjes die in de groep worden geoefend. Het is leuk dat er zo'n ruim speel -en -activiteiten aanbod is! De medewerksters zorgen voor een gezellige sfeer en tonen interesse in de kinderen en in de ouders”.
Saskia Mulders, moeder van Zoë (3,5 jaar) en Julia (bijna 1 jaar).

  “Mijn twee dochters van drie jaar spelen sinds dit schooljaar bij De Kleine Alm. Het is goed voor hen om naar een speelleergroep te gaan, omdat ze daar de taal gemakkelijk kunnen leren. Thuis spreken wij namelijk Arabisch. Doordat de medewerksters veel voorlezen en er activiteiten worden gedaan, groeit de woordenschat snel. Eerst gebruikte de tweeling een eigen taal met Nederlandse woorden ertussen. Inmiddels beheersen zij de taal al beter. Ook vind ik het belangrijk dat Yusra en Maryam veel in contact komen met leeftijdsgenoten. Bij De Kleine Alm hebben ze al een groep vriendinnen!
De medewerksters geven ons goede informatie en zijn erg behulpzaam. Ik vind het fijn dat ik bij hen terecht kan met vragen.
Hanane, moeder van Maryam en Yusra (3,5 jaar), Mohammed (9 jaar) en Omar (11 jaar).

  "De Kleine Alm is een fijne plek voor peuters. Zij spelen in een ruim en overzichtelijk lokaal. Zo is de ruimte ingedeeld in diverse speelse en leerzame hoeken. Er is bijvoorbeeld een knutsel- en verkleedhoek, een leeshoekje en kinderkeuken. Ik vind het erg fijn dat er veel transparantie en licht is in het gebouw. Zo zit er een glaswand tussen het peuterlokaal en de tuin waarin de peuters spelen. Er wordt bovendien gewerkt met leuke thema's die vertaald worden in verschillende activiteiten. Onlangs is het thema 'Kunst' gepresenteerd en ik vond het erg leuk om te zien hoe ons zoontje is gestimuleerd om allerlei kunstobjecten te maken. Hij knutselde voorheen niet zo veel, maar ontwikkelt nu zijn artistieke kwaliteiten tussen zijn leeftijdsgenoten. Daarnaast zijn de medewerksters erg betrokken, professioneel en enthousiast. Er is altijd ruimte voor een praatje en ook worden de thema's en activiteiten die in de groep plaatsvinden, voortdurend gecommuniceerd."
My-Phung, moeder van Michael (bijna 3 jaar).

    “Ik koos ervoor om mijn dochter Jurina aan te melden bij de Kleine Alm, omdat ik positieve verhalen hoorde uit mijn omgeving over het spelen in een speelleergroep. Ik denk dat het goed is voor peuters om al voor de schooltijd veel met leeftijdsgenoten in contact te zijn en samen te spelen. In de speelleergroep is er voldoende spelmateriaal.
Ook sprak de nieuwbouw waarin De Kleine Alm is gevestigd mij aan. Toen ik de groep voor het eerst zag gaf dit mij een goed gevoel. De inrichting is kleurrijk, maar toch is het er netjes en erg schoon. Er wordt gewerkt met leuke thema's. Gedurende elk thema leert Jurina weer nieuwe woorden. Verder vind ik het erg fijn dat er aandacht is voor de Engelse taal.
Ben, vader van Jurina (ruim 3,5 jaar)

KOKO Kinderopvang

Deze locatie is vanaf 1 januari 2020 onderdeel van KOKO Kinderopvang. Meer informatie vindt u op de KOKO website.

Groepen en openingstijden

Speelleergroepen
voor max. 16 kinderen van 2,5 tot 4 jaar

Er gelden vaste dagdeelcombinaties. Informeer bij afdeling Planning wat de mogelijkheden zijn.

Groep De Steenbokken
maandag 11:45 tot 14:15 uur 
dinsdag 11:45 tot 14:15 uur 
donderdag    08:30 tot 11:00 uur
vrijdag 08:30 tot 11:00 uur

 

Groep De Herten
maandag 08:30 tot 11:00 uur
dinsdag 08:30 tot 11:00 uur
donderdag    11:45 tot 14:15 uur
vrijdag 11:45 tot 14:15 uur

Home
Spelend leren
Locaties
Inschrijven
Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht