Links

Bekend in de wijk

 • Gemeente Utrecht 
  Site van de gemeente Utrecht 
 • Wijkconnect
  Uw hele wijk online  
 • Je kunt meer 
  Overzicht wat er allemaal te doen is aan activiteiten in de buurt voor vrijwilligers, deelnemers aan trajecten, verwijzers en aanbieders 
 • Buurtteams Utrecht 
  U kunt terecht als u vastloopt met vragen rond opvoeden en opgroeien, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid, overlast en meer. 
 • Wijkbewoner Digitaal Utrecht
  Mira Media zet media in als instrument voor interculturele dialoog en sociale cohesie op wijkniveau en stimuleert burgers tot actieve mediaparticipatie. 

Voor ouders


 • Boink
  Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang
 • VVE platform
  Het VVE Platform maakt zich sterk voor de verbetering van de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie voor ieder kind, ongeacht de achtergrond van het kind en ongeacht of er gebruik wordt gemaakt van voorschool, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Ieder kind heeft recht op goede opvang en een sterke start van de schoolcarrière.
 • Voor werkende ouders 
  Stichting Voor Werkende Ouders streeft ernaar de combinatie werk-zorg makkelijker te maken.

Opvoeden

Ontdek de wereld

 • Sesamstraat online
  Site van het bekende tv-programma
 • Li La Land
  Li La Land is een nieuw Nederlands educatief concept dat zich richt op het spelenderwijs stimuleren en inspireren van de brede ontwikkeling van jonge kinderen. Onderzoeken & ontwerpen voor basisonderwijs, kinderdagverblijf en BSO.
 • Prentenboeken top 10
  De tien leukste prentenboeken


Achtergronden & regelgeving

 • Gelijk goed van start
  Visie SER op toekomstige stelsels van voorzieningen voor jonge kinderen
 • Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
  Het is tijd om het maatschappelijk geluid in de kinderopvang te versterken en de toegevoegde waarde van kinderopvang te laten zien.
  De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang neemt hierin het initiatief.

Handig

           

x

x

x

x

Colofon »

Contact

Informatie

Inschrijving & Plaatsing


planning@spelenderwijsutrecht.nl
030 - 820 14 60
09:00 - 12:00 uur

Contactgegevens

Spelenderwijs Utrecht
Niasstraat 6-C
3531 WP Utrecht
info@spelenderwijsutrecht.nl
030 - 820 14 62

Contactformulier

Copyright 2018   Gebruiksovereenkomst