Vakkundige Medewerkers


Bestuurder en management

De bestuurder is eindverantwoordelijkheid  voor alle activiteiten van Spelenderwijs Utrecht. Zij ontwikkelt de (strategische) visie van de organisatie,  initieert nieuwe activiteiten en stuurt op processen.  De bestuurder ontwikkelt  samen met het management en staf beleid, bewaakt de uitvoering daarvan en draagt zorg voor de grote lijn.

De manager is verantwoordelijk voor een goede dagelijkse gang van zaken op het peutercentrum en delegeert veel naar de pedagogisch medewerkers. Dit zijn goed opgeleide professionals die dagelijks contact hebben met ouders, kinderen en de basisschool. Bij organisatorische vraagstukken op het peutercentrum is de manager het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Een belangrijke taak van de manager is ook de samenwerking met andere organisaties zoals de basisschool, kinderopvang , jeugdgezondheidszorg en de buurtteams. U vindt de naam van uw manager bij de informatie van het peutercentrum.

Bestuurder

Carine Thesingh

Bestuurder

Spelenderwijs Utrecht doet er alles aan om samen met heel veel partners kinderen Spelend veel te laten leren. We doen dat met veel bevlogenheid en zijn echte jonge kind experts. Ik ben trots op al onze medewerkers en zie dat we mooie resultaten behalen. Met veel plezier geef ik leiding aan deze organisatie.

030 - 820 14 62
c.thesingh@spelenderwijsutrecht.nl

Ondersteuners van de bestuurder

Gerard Wieman

Facilitair manager

Vanaf de start van Spelenderwijs Utrecht ben ik betrokken geweest bij de organisatie. 
Mijn streven is een bijdrage te leveren aan een solide onderneming, waarin alle aandacht naar de educatie gaat en dat ik mede garant sta voor het goed beheren van de middelen die daar voor nodig zijn. 

06 -15 87 75 04
g.wieman@spelenderwijsutrecht.nl

Caroline Marchal

Manager Bedrijfsbureau / Assistent Controller

Efficiency, hulpvaardigheid en collegialiteit zijn voor mij belangrijke kernwaarden.
Ik geniet er van om oplossingen te bedenken voor complexe vragen van collega’s en die te implementeren in onze programmatuur en werkwijze. 

Tel. 06 - 15 87 75 06
c.marchal@spelenderwijsutrecht.nl

Kobi Wanningen

Manager educatieve kwaliteit en innovatie

Ik gá voor de kwaliteit in het werken met de peuters. Het spel en spelen is daarin een belangrijk middel, omdat peuters zich optimaal ontwikkelen en leren in het spel. Het is een feest om een onderdeel te mogen zijn in het proces om heel veel peuters binnen Utrecht een kans te geven hun talenten te laten zien en te mogen ontwikkelen.

06 -15 67 22 37
k.wanningen@spelenderwijsutrecht.nl

Diana Tak

Management Assistent

Kinderen zijn de toekomst en daar moeten we goed voor zorgen. Dat is werk voor mijn (collega-)professionals.
En ik ondersteun de professionals daarbij graag zo optimaal mogelijk, zodat ze zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan andere werkzaamheden.

030 - 820 14 62
d.tak@spelenderwijsutrecht.nl

Managers

Danielle Mierop

Manager

In onze huidige hectische maatschappij met nadruk op toetsen en testen vind ik het juist van belang dat jonge kinderen zich kunnen ontwikkelen in een dynamische cyclus van Hoofd, Hart en Handen waarbij spelend leren uitgangspunt is.
Een leuk gegeven is dat professionals die uitblinken in hun vak vrijwel altijd ook speels zijn gebleven.

Tel. 06 - 50 29 16 70
d.mierop@spelenderwijsutrecht.nl

Ebelien Udenga

Manager

Leuk om met ouders in gesprek te kunnen gaan om alle opties te bespreken dat hun kind ook bij ons komt spelen. Bij onze speelleergroepen worden de peuters goed voorbereid voor de basisschool, het is een goede aanvulling als kinderen bij een gastouder opgevangen worden.

Tel. 06 - 41 78 60 42
e.udenga@spelenderwijsutrecht.nl

Edith Ooms

Manager

In mijn werk als manager zie ik het als een uitdaging om dagelijks met een gemotiveerd kwalitatief hoogwaardig team kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. In een rijke leeromgeving die goed gefaciliteerd is, bieden wij kinderen de mogelijkheid zich spelend te ontwikkelen. De ouders hebben een belangrijke rol als het gaat om de ontwikkeling van een kind. Samen het kind dat geven wat voor de rest van zijn/haar leven belangrijk is. Zo is een kind goed voorbereid op de toekomst en daar mogen wij bij Spelenderwijs een bijdrage aanleveren.

Tel. 06 - 52 30 14 30
e.ooms@spelenderwijsutrecht.nl

Friso Smits

Manager

Ik vind het mooi dat ik in mijn rol als manager een bijdrage kan leveren aan onze missie om elk kind spelend en educatief te begeleiden naar de basisschool. Door mijn verantwoordelijkheid onder andere op het terrein van professionaliseren probeer ik met de werkgroep Professionalisering zo goed mogelijk aan te sluiten op wat onze collega's nodig hebben, om de missie van Spelenderwijs vorm te geven.

Tel. 06 - 21 23 32 27
f.smits@spelenderwijsutrecht.nl

Mirjam de Boode

Manager

Samen met de medewerkers in de groepen wil ik alle kinderen een goede voorbereiding op de basisschool geven door ze een fijne en uitdagende tijd bij Spelenderwijs Utrecht te bieden.

Tel. 06 - 52 36 83 26
m.deboode@spelenderwijsutrecht.nl

Myrna Schultze

Manager

Ik ondersteun een heel betrokken en bekwaam team van pedagogisch medewerkers die met veel passie en liefde hun vak uitvoeren. Daar krijg ik energie van. Zij krijgen de ruimte om al hun kwaliteit en kennis in te zetten om echt te gaan voor het belang van jonge kinderen.
Het team van W&T hebben hun persoonlijke contacten met ouders in de wijk. Zij verbinden ouders aan onze peutercentra.
Ze zijn echt de spin in het web.

06 - 11 56 25 85
m.schultze@spelenderwijsutrecht.nl

Sandra Smit

Manager

Ik ga voor kwaliteit in het werk.
Samen met pedagogisch medewerkers, werkbegeleiders, zorgconsulenten en externen wil ik de talenten en kansen van en voor kinderen en ouders vergroten en ontwikkelen.

Tel. 06 - 30 29 08 97
s.smit@spelenderwijsutrecht.nl

Wilma Francken

Manager

Samen met ouders en professionele collega's werken aan een gezonde en beloftevolle toekomst van kinderen...daar werk ik graag aan mee!

Tel. 06 - 50 12 85 87
w.francken@spelenderwijsutrecht.nl


Home
Spelend leren
Locaties
Inschrijven
Copyright 2019 © Spelenderwijs Utrecht