Klachten

Wij gaan graag in gesprek over uw klacht

Onze organisatie is volop in ontwikkeling. Wij zijn kritisch op ons eigen werk en zijn voortdurend bezig de kwaliteit er van te verbeteren. Wij stemmen onze diensten zo goed mogelijk af op de wensen en behoeften van onze klanten. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de geleverde diensten en een klacht heeft. 

Ons uitgangspunt is dat uw klacht het beste opgelost kan worden in een gesprek met de betrokken medewerker(s).
Hebt u hierna nog steeds een klacht dan heeft u de volgende mogelijkheden: 

 • U kunt de klacht indienen bij de manager of bij de algemene organisatie via:
        info@spelenderwijsutrecht.nl
        030 - 820 14 62
        het onderstaande formulier
  Wij handelen uw klacht af volgens de klachtenprocedure van uw peutercentrum. 
   
 • We nemen als Spelenderwijs Utrecht geen anonieme klachten in behandeling. Wij willen een vreedzame organisatie zijn, waar we met elkaar tot oplossingen willen komen van ontstane onvrede en zorgen.

 • Indien uw klacht niet tot een oplossing leidt, kunt u binnen 12 maanden na de datum waarop de klacht bij ons is ingediend, deze voorleggen aan de Geschillencommissie. Al onze peutercentra zijn aangesloten bij de commissie Kinderopvang.

  Hoe werkt de geschillencommissie?

Alle medewerkers van Spelenderwijs Utrecht hebben een geheimhoudingsplicht t.a.v. gegevens die tijdens de behandeling van een klacht ter sprake zijn gekomen. Alle klachten en de afhandeling ervan worden intern geregistreerd.

Klachtenformulier

Marjo Dorr Web
Marjo Dörr

Kwaliteit en functionaris gegevensbescherming

06 - 42 44 59 36
m.dorr@spelenderwijsutrecht.nl

Copyright 2021