Het peutercentrum

Het peutercentrum

Spelenderwijs biedt voorschoolse educatie aan peuters van 2,5 tot 4 jaar. Zo worden zij voorbereid op de basisschool waar ze met 4 jaar naar toe gaan. 

Doelgroepkinderen

Kinderen die (kans op) een taal- of onderwijsachterstand hebben, worden 'doelgroepkinderen' genoemd. Doelgroepkinderen komen tien uur per week verdeeld over vier dagdelen naar het peutercentrum.  

Niet-doelgroepkinderen

Niet-doelgroepkinderen komen vijf uur per week verdeeld over twee dagdelen naar het peutercentrum. 

Gemengde groepen

In de groep zitten doelgroep- en niet-doelgroepkinderen. Het is voor de ontwikkeling van uw kind goed, als de groep in het peutercentrum een gemengde samenstelling heeft. Uw peuter speelt onder begeleiding van pedagogisch medewerkers samen met andere kinderen. Zo kan uw peuter zich al spelend en lerend breed ontwikkelen. Het groepslokaal is ingericht met verschillende hoeken voor diverse activiteiten. Denk aan een bouw-, knutsel-, poppen- en leeshoek. 

Dagritme

Uw kind heeft structuur en regelmaat nodig. Dit biedt uw peuter rust, houvast en duidelijkheid. 

We bieden daarom een vaste dagindeling met steeds terugkerende rituelen in een overzichtelijke ruimte aan. Uw kind leert dit dagritme door de dagritme-kaarten kennen. 

Uw kind speelt, leert, maakt plezier, ontdekt, rust, beweegt en eet in goed evenwicht. Wij wisselen gezamenlijke en individuele activiteiten af. Uw kind krijgt voldoende ruimte voor vrij spel en voor creatieve activiteiten. Uw kind neem regelmatig deel aan educatieve uitstapjes, bijvoorbeeld naar de bibliotheek.

Copyright 2020 © Spelenderwijs Utrecht