Vakkundige Medewerkers


Raad van Toezicht

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht (RvT) zijn: 

  • Toezicht houden op het bestuur. 
  • Adviseren van het bestuur.
  • Zorgdragen voor de regelgeving van de rechtspersoon.
  • Vaststellen van statuten, het reglement van toezicht en het goedkeuren van het reglement van het bestuur.
  • Benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur evenals het optreden als bevoegd werkgever van het bestuur.
  • Het regelen van zijn eigen werkzaamheden, zoals zijn informatievoorziening, samenstelling en kwaliteit, deskundigheidsbevordering of honorering.

Over de uitoefening van deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden legt de RvT verantwoording af in een eigen jaarverslag aanvullend op het jaarverslag van de bestuurder. 

Het is een ervaren en zeer betrokken RvT en de 6 leden zijn goed op elkaar ingespeeld. 

Peter de Laat

Voorzitter RvT / Lid Kwaliteitscommissie

LinkedIn Peter

Annette de Ruiter

Vicevoorzitter RvT / Lid Auditcommissie

LinkedIn Annette

Evert Vos

Lid RvT / Lid Auditcommissie

LinkedIn Evert

Fred Steenwinkel

Lid RvT / Voorzitter Auditcommissie

LinkedIn Fred

Renate Kerkhof

Lid RvT

LinkedIn Renate

Spier ten Doesschate

Lid RvT / Voorzitter Kwaliteitscommissie

LinkedIn Spier


Home
Spelend leren
Locaties
Inschrijven
Copyright 2019 © Spelenderwijs Utrecht